«Svært stressende og belastende. Medstudenter var mer opptatt av andres enn egne resultater. Det var også noen forelesere som uttalte at man ikke kunne forvente seg en karriere dersom man ikke fikk toppkarakterer.»

«Tilbakeholdelse av informasjon. Manglende vilje til å yte 100 prosent i arbeidsgrupper (noen ønsket ikke å «gi» andre studenter den informasjonen de selv satt på)»

Det er noen av svarene fra jusstudentene som deltok i Juristforbundets årlige kandidatundersøkelse.

251 jusstudenter fra universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som ble uteksaminert våren 2013 svarte på undersøkelsen. Halvparten sier de opplever en negativ konkurranse på studiet.

– Dette er på nivå med tidligere år. Vi er bekymret over at den dårlige trenden fortsetter, sier Vegard R. Lauvdahl, leder for Juristforbundets studentseksjon.

Ikke Oslo-fenomen
Lauvdal sier at det de trodde var et Oslo-fenomen nå har nådd de andre byene som tilbyr juristutdannelse.

– Det er faktisk en større andel i Bergen og Tromsø enn i Oslo som opplever studiemiljøet som negativt. I Oslo er det en noe lavere andel enn tidligere, fordi fakultetet her har tatt grep om problemet. Det er positivt, men vi anser fortsatt dette som et stort problem i Oslo som det må jobbes videre med, sier han.

Hans Petter Graver, dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener det er et problem at jusstudentene er så karakterfikserte.

– Mange tar opp igjen eksamen hvis de ikke får A eller B, det er bekymringsfullt,  sa Graver til DN Talent for kort tid tilbake.

Bare de største synes
Studentleder Lauvdahl peker på flere ting som kan gjøre noe med situasjonen, blant annet en «reality check» underveis i studiet.

– Nå er det nesten bare de mest prestisjetunge arbeidsgiverne med de strengeste karakterkravene som synes på karrieredager, med de største advokatfirmaene, Høyesterett og Lovavdelingen i spissen. Det gjør at altfor mange tror at det eneste som gjelder er å få en A.

Lauvdahl sier han har forståelse for at slike arbeidsgivere må stille høye krav når de rekrutterer.

– Problemet er at det disse blir altfor synlig når ikke bredden i arbeidsmarkedet markerer seg like mye,sier han.

Dermed får studentene et forvrengt bilde av arbeidsmarkedet, sier han.

«Ikke bare Aker Brygge»
– Høyesterett og Lovavdelingen er de eneste offentlige aktørene som tilbyr praktikantopphold for studenter og som satser på rekrutteringsarbeid. Hvor er praktikantplassene i de andre departementene og direktoratene? I kommunene? Og i Nav ikke minst? spør Lauvdahl.

– De fleste juristjobber er jo ikke på Aker Brygge eller Tjuvholmen. Bredden i arbeidsmarkedet synes ikke, sier han og mener både små og mellomstore advokatkontorer og det offentlige bør markere seg tydeligere for studentene i løpet av de fem universitetsårene.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.