For tredje gang har Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet undersøkt hva studenter i Norge synes om studiene sine.

Nå er resultatet klart, og undersøkelsen omfatter 58 utdanningsinstitusjoner og 60.000 studenter.

Når man ser på "alt-i-alt tilfredshet, altså hva studentene har svart på  "alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på" ender snittet på 4,1. 

Skalaen går opp til fem, der èn indikerer "ikke tilfreds" og fem betyr "svært tilfreds".

Trives når det er smått og spesialisert
Det er små, spesialiserte insititusjoner som scorer høyest når man ser på studiested.

I følge rapporten kan funnene skyldes at studentgruppen ved slike steder er mer lik enn ved typiske høyskole- og universitetsstudier. Utdanningstypene som tilbys ved disse stedene er også populære generelt i studiebarometeret. Tre av de fem institusjonene som scorer høyest har også egne opptakskrav, noe som ser ut til å virke positivt på studentenes motivasjon og tilfredshet.

Generelt ser man at studenter ved private høyskoler er mest fornøyde, mens studentene ved statlige høyskoler ligger under gjennomsnittet. Rapporten forklarer at forskjellene mellom institusjonskategorier til dels kan skyldes forskjeller i fagsammensetningen.

«Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på?»

Topp 5 - Institusjoner med høyest alt i alt tilfredshet med flere enn 35 svarende

 

Topp 5- Institusjoner med lavest alt i alt tilfredshet med flere enn 35 svarende*

 

(*Merk at de fleste gjør det over snittet på flere områder i andre målinger, til tross for lav score på «alt i alt».)

...og studentene trives på spesialiserte studier

Når man ser på listen over "alt-i-alt-tilfredshet" og utdanningstyper, ser man at halvparten av topplisten er spesialiserte studier. Det er også linjer med stor konkurranse om plassene.

På lavest alt-i-alt tilfredshet er det lærer- og ingeniørstudenter som dominerer.

Utdanningstyper med høyest alt i alt-score 2015 (skala fra 1-5)

 

Utdanningstyper med lavest alt i alt-score 2015

Kilde: Nokut

Hele rapporten finner du på Nokuts hjemmesider her.

09.02.2016: Saken er oppdatert med noen endringer i tabellene etter feil i NOKUTs datamaterial.

 

 

Les også:

Sluttet med tilfeldig surfing - tok nettkurs dnPlus

Her står studentboliger tomme for første gang på ti år

Sveaas gir norske studenter gratis Sveits-utdannelse  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.