Bare 40 prosent av bachelorstudentene og 43 prosent av masterstudentene i Norge fullfører på normert tid.

Dette kommer frem i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2015, som offentliggjøres mandag, viser at norske studenter fremdeles sliter med å gjennomføre studiene i tide – på alle nivåer fra bachelor til doktorgrad.

Rapporten viser at et mindretall norske studenter klarer å gjennomføre studiene på normert tid. For bachelorstudentene klarer bare 40 prosent å gjennomføre på tiden, for masterstudentene er tallet 43 prosent.

Heller ikke for doktorgradsstudentene nås de nasjonale målene om at mellom 75 og 85 prosent skal ha disputert innen seks år. I fjor nådde bare 66 prosent av kandidatene dette målet.

Store forskjeller

– Dette er for svakt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Når vi ser på tallene for gjennomføring på normert tid og sammenligner oss med andre land, kommer Norge dårlig ut, fastslår han.

Isaksen mener den lave gjennomføringen og det høye frafallet er to symptomer på at Norge har en kvalitetsutfordring i høyere utdanning.

– Det er kostbart både for samfunnet og for den enkelte student. Vi jobber nå med en stortingsmelding om utdanningskvalitet, hvor vi ser på hvordan vi kan bidra til at flere gjennomfører, sier han.

– Det er store forskjeller mellom ulike institusjoner og ulike studier. Her må institusjonene gå inn for å lære av dem som lykkes best med å få studentene sine igjennom studieløpet, sier Røe Isaksen. 

Best og dårligst

Blant bachelorstudentene som begynte på en treårig utdanning i 2012, viser rapporten at fullføringsprosenten tre år senere var høyest hos Kunst- og designhøyskolen i Bergen (KHiB) med 83,5 prosent. Lavest gjennomføringsgrad hadde den private Høyskolen for Ledelse og Teknologi (HLT) med 10,1 prosent.

Blant universitetene hadde Universitetet i Agder (UiA) høyest gjennomføringsgrad med 46,8 prosent, mens Universitetet i Oslo hadde lavest med 29,8 prosent. Blant de statlige høyskolene kom Høgskolen i Volda (HiVo), Høgskolen på Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) best ut med gjennomføring på over 60 prosent. Lavest ligger Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), hvor bare 44,8 prosent av studentene fullførte på normert tid.

For masterstudiene er det derimot motsatt. Der har HiSF og HiVO den laveste gjennomføringsgraden av alle de statlige høyskolene med henholdsvis 9,1 og 11,2 prosent for kullet som startet med en 2-årig mastergrad i 2013. Høyskolen i Bergen (HiB) topper med 53 prosent.

Effektive doktorer i Bergen

For mastergradsstudentene totalt er det Kunsthøgskolen i Oslo som kan vise til sterkest gjennomføringsandel med 82,1 prosent.

Blant universitetene har NTNU best gjennomføringsgrad på master på 57,9 prosent, mens Universitetet i Tromsø har lavest på 37,3 prosent.

Universitetet i Bergen gjør det i 2015 klart best av de fem største doktorgradsgivende institusjonene, med en fullføringsgrad innen seks år på 77 prosent. Dernest følger NMBU med 70 prosent og Universitetet i Oslo og NTNU.

Les også på DN.no:

Meglerne dropper verditakst på boliger i Oslo

Oljekjempe kutter ytterligere 1.000 stillinger

- Bekymringsfullt for norsk økonomi

Har du fått med deg denne?

Fortvilte Utøyanaboer: – Vi må leve i et minnesmerke
Maria Holtane-Berge er en av de nærmeste naboene til det planlagte Utøya-minnesmerke på Sørbråten. Hun og familien fortviler etter at regjeringen har bestemt at minnestedet skal plasseres her til tross for store protester fra naboer.
04:37
Publisert:
 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.