Den 37 år gamle mannen hadde fått både studieplass og innvilget lån fra Lånekassen.

Problemet oppstod da Lånekassen ba om dokumentasjon på at han hadde generell studiekompetanse fra videregående.

Det hadde ikke studenten, og det krevde heller ikke kurset han skulle begynne på - men ved en feil hadde BI registrert dette hos Lånekassen.

Trengte pengene
Dermed kom studenten i en knipe, og ifølge egen forkl#229 var han avhengig av pengene for å betale kursavgift og hybel. Flere telefoner til institusjonene løste ikke problemet, og da studiestart nærmet seg forfalsket derfor den påtroppende BI-studenten vitnemålet fra videregående slik at det fremstod som om han hadde generell studiekompetanse.

I tillegg endret han også karakteren i noen fag.

Tingretten dømte ham først til betinget fengsel, men statsadvokatene i Agder anket til lagmannsretten. De kom til ubetinget fengsel i femten dager. Da var det BI-studentens tur til å anke.

- Han mente det var for strengt med ubetinget fengsel, sier mannens forsvarer, advokat Halvard Helle.

Fikk mildere straff
I dag falt dommen i Høyesterett, og studenten fikk medhold. Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på kroner 7.500 kroner.

- Vi er jo fornøyd med at Høyesterett har kommet til samme resultat som tingretten og mindretallet av lagmannsretten, sier Helle.

Dermed får han en mildere straff enn det statsadvokatene ønsket.

- For dokumentforfalskning er det vanligvis ubetinget fengsel, men situasjonen var her litt annerledes siden han ikke trengte vitnemålet fra videregående for å komme inn på kurset eller få lån i Lånekassen. Det mener tydeligvis Høyesterett var grunn nok til å gjøre unntak fra hovedregelen, sier statsadvokat Jostein Johannessen.

Fikk ikke fortsette
Studenten har mistet plassen ved BI som en konsekvens av saken.

- Handelshøyskolen BI ser alvorlig på forfalskning av vitnemål og våre opptakskontorer jobber aktivt med å kvalitetssikre vitnemål og andre opptakspapirer for søkerne til våre studier. BI har som rutine å anmelde alle mistanker om forfalskning av vitnemål til politiet, skriver studiedirektør ved Handelshøyskolen BI, Marianne Schei på e-post.

Det er ikke første gang de har studenter som jukser med papirene.

- Handelshøyskolen BI opplever noen få tilfeller av forfalskede vitnemål hvert år.

Flere saker fra DN Talent:

<b>Her er studentene vi trenger i fremtiden </b>

<b>Cupcakes som levebrød </b>

<b>Hetses etter «blondineintervju» </b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.