Ikke bare har de høyest inntakskrav, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og Norges Handelshøyskole (NHH) er også de studiestedene i landet der det er vanskeligst å få gode karakterer.

Særlig på NTNU får studentene svakere karakterer enn det inntaksgrunnlaget skulle tilsi.

Det motsatte gjelder for de fire «nye» universitetene i Agder, Nordland, Stavanger og Ås (UMB). Alle de statlige høgskolene gir også bedre karakterer enn det inntakskarakterene til studentene skulle tilsi. Det viser tall fra en ny rapport fra Senter for økonomisk forskning.

Les også: NHO mistenker små læresteder for å være for snille

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere sett på karaktersettingen i høyere utdanning i Norge. Analysen er basert på studenter som har avlagt eksamen ved norske utdanningsinstitusjoner i perioden 2003 til 2012.

Ifølge forskerne varierer karaktersettingspraksisen betydelig mellom institusjonene og fagfelt. Så mye at det gir begrenset informasjon om studentenes ferdigheter når disse skal sammenlignes på tvers av institusjoner.

– En slik rapport er ikke nok til at vi kan konkludere, men er et interessant innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Resultatene er også en viktig utfordring for Universitets- og høgskolerådet (UHR) som har ansvaret for å forvalte bruken av karakterskalaen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.