Tre av ti menn mener at jobben deres er viktigere enn kvinnenes jobb. Kun 13 prosent av kvinnene mener at deres jobb er viktigst, ifølge en undersøkelse fra hovedorganisasjonen YS.

Ifølge arbeidslivsbarometeret fra YS svarer 29,8 prosent av mennene at de har en jobb med mer ansvar og karrieremessig status enn sin partner. 13,3 prosent av kvinnene mener at de har en viktigere jobb enn deres mannlige partnere.

– Dette er til en viss grad helt reelt. Menn har oftere lederposisjoner enn kvinner, og med lederposisjoner kommer for eksempel personalansvar, sier Asbjørn Grimsmo, psykolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, til Dagsavisen.

I undersøkelsen svarer rundt 30 prosent av både kvinner og menn at deres og partnerens jobb er på samme nivå når det gjelder ansvar og status. Videre svarer 11 prosent av mennene at de har en jobb med mindre ansvar og karrieremessig status enn sin partner. 29 prosent av kvinnene svarer det samme.

Grimsmo forklarer at ansvars- og statusbegreper er snevre. Det er stor overvekt av kvinner i helse-, pleie- og omsorgsyrker, og det er overvekt av menn i for eksempel bygg- og anleggsyrker og i industri, forteller han.

Det er dessuten tendens til å sette likhetstegn mellom ansvar og status, og inntekt, mener Grimsmo.

– Vi vet at menn i snitt har høyere lønn enn kvinner, delvis på grunn av det segregerte arbeidsmarkedet. Men en avdelingssykepleier kan ha ansvaret for 30-40 personer. Det er ansvar for langt flere enn det enkelte mannlige ledere, som tjener mer, har i andre yrker, sier han.

Les også: Derfor mislykkes du i jobbjakten (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.