Høyskolen Campus Kristiania får kritikk av Forbrukerombudet. I et brev til privatskolen skriver Forbrukerombudet at kontrakten studentene må skrive under på er ulovlig. De mener vilkårene er urimelige og dermed i strid med markedsføringsloven.

– I dagens kontrakt kan Campus Kristiania endre på bestemmelser for institusjonen, endre undervisningsopplegg, studieavgift og andre ting til enhver tid - uten at studentene gis noen rett til å gå fra avtalen, få pengene tilbake, prisavslag eller erstatning. Det er en ubalansert situasjon, sier forbrukerombud Gry Nergård til DN Talent.

Hun sier studentene skal ha rett til å gå fra avtalen og få økonomisk kompensasjon - prisavslag eller erstatning - hvis studietilbudet blir såpass endret at man ikke får det man i utgangspunktet ville betale for.

Se hvilke rettigheter som skal eller bør stå i skolekontrakten nederst i saken.

– Studentene betaler mye for å gå på skolene. De har mye å tape dersom de ikke får tilbudet de har kjøpt da de inngikk avtalen. Det er som med alle andre varer: Hvis man har kjøpt en vare som ikke er som lovet, har man rett på kompensasjon, sier Nergård.

Forbrukerombudet har også bedt skolen om ikke å endre studietilbudet radikalt i løpet av skoleåret.

Lover å lytte
– Vi er opptatt av at våre studiekontrakter skal sikre studentenes og høyskolens oppgaver og ansvar. Når Forbrukerombudet nå påpeker forhold i vår studiekontrakt som de anbefaler at vi bør se nærmere på, lytter vi selvsagt godt til dem, skriver kommunikasjonssjef Stein-Oddvar Evensen i Campus Kristiania i en epost til DN Talent.

Han sier skolen ikke endrer studietilbudene for studenter som allerede er inne i et studieløp.

Høyskolen er organisert som en stiftelse og omfatter skolene Markedshøyskolen, NKS Nettstudier, Norges Helsehøyskole og Norges Kreative Fagskole. Sistnevnte skole bruker Forbrukerombudets standardkontrakter for fagskoler, og får ikke kritikk.

– Vi kommer til å svare Forbrukerombudet innen fristen og opplyse dem om at vi vil jobbe med å revidere studiekontraktene våre i forhold til ombudets anbefalinger. Videre vil vi samarbeide med Forbrukerombudet slik at kontraktene blir mest mulig for alle partene, skriver Evensen.

«Til dels store mangler»
Forbrukerombudet samarbeider med Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om å kvalitetssjekke de private utdanningsinstitusjonene. Nokut godkjenner skolene, men ser ikke på selve kontrakten studentene skriver under.

I høst har Forbrukerombudet kontrollert kontraktene ved 12 privatskoler. Fire skoler fikk tidligere i høst påpakning for mangelfulle kontrakter. Alle disse har endret kontraktene nå, sier Nergård.

– Hvordan står det til i sektoren, sett med forbrukerombudsøyne?

– Det er til dels store mangler, men jeg har ikke inntrykk at det skyldes vond vilje fra skolenes side. De har hatt mer fokus på faglig innhodl i oppstarten av undervisningstilbudene. Ettersom utdannelsen koster mye og det gjerne er unge, uerfarne forbrukere som inngår kontraktene er det viktig at vi sikrer gode vilkår og rettigheter. Hvis ikke risikerer studentene å tape mye penger.

Dette skal eller bør skolekontrakten gi svar på:

  • Forskudd? Skolene kan som hovedregel ikke kreve at studentene betaler mer enn et mindre administrasjonsgebyr før skolestart. Mange skoler krever at elevene må betale hele eller deler av studieavgiften på forskudd. Det kan dreie seg om store beløp uten noen form for sikkerhet for eleven, noe som kan være problematisk dersom skolen for eksempel skulle gå konkurs.
  • Bindingstid? Å kreve studieavgiften for lenger enn et semester forskuddsbetalt vil være et urimelig krav om forskuddsbetaling.
  • Slutte? Man ikke kan binde studentene til mer enn en ettårig kontrakt av gangen.
  • Oppsigelse? Skolene kan ikke kreve at man sier opp studiekontrakten skriftlig.
  • Avlysning? Noen skoler tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom det er for få påmeldte. I så fall må det bli satt en siste frist for avlysning. Forbrukerombudet anbefaler at dette skjer før tidspunktet for Samordna opptak, og seneste to uker for studiestart.
  • Endring? Hvis studietilbudet ikke er slik det står i kontrakten, må skolen ta grep for å rette opp mangelen eller gi studenten prisavslag. Hvis det er vesentlig kontraktsbrudd kan studenten heve kontrakten. Privatskolers erstatningsansvar er ikke lovfestet, så pass på at dette er nevnt i kontrakten.
  • Vilkår? Dette bør være nevnt i studiekontrakten: Kostnader per kurs og totale kostnader, frister for betaling, frister for avmelding, angrerett, andre vesentlige vilkår.

Kilde: Forbrukerombudets veiledning til privatskolekontrakter(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.