Norske studenter bruker ifølge den siste Eurostudent-undersøkelsen minst tid på studiene sammenlignet med andre nordiske studenter.

Bachelorstudentene i Norge bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid hver uke.

Svenske og danske studenter studerer noe mer, henholdsvis 35 og 34 timer, og jobber mindre - sju og åtte timer i uken. Også finner og tyskere studerer mer enn nordmenn.

Bachelorstudent i kriminologi Tonje Skotland har en teori om hvorfor nordmenn studerer mindre enn andre europeere.

– Det norske arbeidsmarkedet er lettere å komme inn i enn i mange andre europeiske land. Tøffere arbeidsmarked fører nok til en annen innstilling. Det er lenge siden vi har vært sultne i Norge, sier hun.

Tallene som viser studentenes tidsbruk er første drypp fra den store, europeiske undersøkelsen som blir publisert i februar 2015.

SSB-forsker Kurt Jonny Einarsen har foreløpig sammenlignet Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike. De norske studentene studerer mindre og jobber mer enn studenter i disse landene.

– De norske skiller seg nok også ut når vi får tallene for alle de 27 landene, sier Einarsen til DN.no.

 

Var ikke på samme nivå

Skotland sitter på biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern sammen med studievenninne Silje Wannebo, som tar bachelor i russisk.

Wannebo skulle egentlig vært på utveksling i Kiev nå, men ble i Norge på grunn av den urolige situasjonen. Da hun planla utvekslingen fikk hun beskjed om at hun burde gå andre trinn istedet for tredje.

De har mer undervisning i uken der, så på papiret var jeg ikke på samme nivå, sier hun.

Wannebo kjenner seg ikke igjen i tallene fra Eurostudent og ser på sine norske medstudenter som flittige. Selv pleier hun å bruke seks timer daglig på egenstudier.

 

Kriminologistudent Tonje Skotland (t.v.) og russiskstudent Sile Wannebo.
Kriminologistudent Tonje Skotland (t.v.) og russiskstudent Sile Wannebo. (Foto: Elin Høyland)
Ingen disiplinkultur

Blindern-studentene peker på at vi har flere muligheter i Norge og mer å falle tilbake på. Det er også forskjell på kravene om disiplin, mener de.

– Vi har ikke den samme disiplinkulturen som for eksempel Frankrike og England, og vi er ikke oppdratt til å ofre hele ungdomstiden til å lese, sier Skotland.

Hun mener du er veldig fri og selvstendig som student ved Universitetet i Oslo.

– Veldig mye er opp til deg selv, og derfor er det viktig å være selvdisiplinert.

Er du?

– Jeg har lært av mine feil. Man må være strukturert hele veien for å unngå skippertak før eksamen, og det er utrolig slitsomt, sier hun og ler.

Skotland tror også noen studenter venter med å sette inn støtet til de begynner på mastergrad.

Avhengig av jobb

Det som skiller de norske studentene aller mest fra de andre, er at vi bruker mer tid på jobb ved siden av studiene. For selv om nordmenn studerer mindre enn våre nordiske naboer, bruker vi mer tid enn dem på jobb og studier sammenlagt.

Halvparten av de norske studentene har ifølge Eurostudent jobb ved siden av studiene, og timetallet for lønnet arbeid har økt med tre timer, fra 12 timer i 2010 til 15 timer i uken i 2013.

Mange må jobbe ved siden av studiene, særlig i de store byene der det er dyrt å bo. Da er man avhengig av det, sier Skotland.

Hun jobber 60 prosent stilling ved siden av studiene, og mener det går på bekostning av studiene.

Det mener også de spurte studentene. Jobb utover ti timer i uka gir ifølge undersøkelsen mindre tid til studier, mens blant de som jobbet 16 timer eller mer i uken viser undersøkelsen et markant fall i tidsbruk på studier.

Nesten halvparten av de norske studentene oppgir at de ønsker mer tid til studier. I Danmark svarer 11 prosent det samme.

– Ikke fattigere

SSB-forsker Einarsen tror ikke norske studenter jobber mest fordi de har det trangere økonomisk enn studenter i andre land.

– Stipend og lån har stått nokså stille i en del år i Norge, men norske studenter generelt har det ikke verre økonomisk enn studenter i andre land. Jeg tror heller det er tilgang på arbeid som slår ut. Her har det omtrent ikke vært finanskrise, det er ganske lett for norske studenter å få en bijobb. I de fleste andre land i Europa er det stor ledighet, spesielt blant ungdom, sier Einarsen.

Norske masterstudenter jobber mest

De norske masterstudentene brukte 34 timer i uken på studier. Dette er litt mindre enn de svenske og danske studentene, som brukte henholdsvis 37 og 35 timer på sine studier.

Samtidig bruker de norske masterstudentene mer tid på lønnet arbeid enn naboene. Tilsammen bruker de 48 timer på studier og jobb.

Til sammenligning brukte svenske og danske studenter totalt 45 og 44 timer, mens franske studenter bare brukte 39 timer i uken.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.