Unge siviløkonomer med utdannelse fra utlandet kan vente seg 20.000 mer i lønn. Det viser tall fra Econa som nå legger frem årets lønnsstatistikk for siviløkonomer.

– Prestisjefulle utdanningsinstitusjoner i utlandet gir svært god uttelling når man kommer hjem, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa.

De har spurt studenter som var uteksaminert i 2011 hva de tjener, og siviløkonomer med utdannelse fra utlandet tjente da betydelig bedre enn de med hjemmeerf#229.

– Så sant man er bevisst på å velge riktig utdannelsesinstitusjon i riktig land er det ingen tvil om at det er lønnsomt å ta noen år i utlandet, sier Bolstad

Les også: Gikk ned 150.000 i lønn for klimajobb

Valgte ikke for lønnen
Siviløkonom Magnus Baumann Pettersen (27) fra Sandefjord dro til University of Strathclyde i Glasgow for å ta sin femårige utdanning innen finans.

– Jeg visste jeg ville studere finans, og siden skolen var godt rangert på det feltet valgte jeg det. Jeg tenkte det var gøy å prøve noe nytt og få utenlandserf#229, sier Baumann fra toppetasjen på Tjuvholmen i Oslo.

Siden mars har han jobbet med corporate finance i meglerhuset SEB Enskilda, og har i likhet med sine studiekamerater forlengst fått en plass i arbeidslivet. Om mastergraden har hatt innvirkning på lønnsslippen, vet han ikke.

– Jeg har alltid hatt interesse for aksjemarkedet, og ville ha en forståelse for makroøkonomi og se hva som driver de ulike selskapene. Lønn var ikke avgjørende for at jeg valgte å studere det jeg gjorde, sier han.

– Hva er din erf#229 med å ha utlandet på cv-en?

– Min erf#229 er bare positiv. De fleste arbeidsgivere virker å mene at det er bra, og i jobben min bruker vi engelsk mye. Da er det en fordel å ha brukt det under studietiden.

Ingen skjær i sjøen
Utenlandsstudier på cv eller ei, ferske siviløkonomer kan gå inn i arbeidslivet med håp om rask lønnsstigning, viser undersøkelsen som er gjort blant Econas medlemmer. Kullet som gikk ut i 2010 hadde i år en brutto grunnlønn på 430.054, noe som er en økning på 16 prosent fra året før.

– Gruppen har hatt en fantastisk lønnsutvikling og arbeidsmarkedet for folk med høyere økonomisk utdanning er veldig godt, sier Bolstad.

Siviløkonomer mellom 25 og 29 år har en grunnlønn på gjennomsnitt 466.140 kroner.

– Hva er fremtidsutsiktene for siviløkonomer?

– Det er nesten ingen skjær i sjøen. Man kan jo spekulere i forhold til internasjonale kriser, men selv med et slikt bakteppe viser vår erf#229 at nedgangstider ikke gir flere arbeidsledige økonomer. Det virker som at nedgangstider bekrefter behovet for kompetanse på økonomi.

Jobb før eksamen
Studentene ser ut til å ha forstått det. I år var det 2063 som ville bli siviløkonom på Norges Handelshøyskole (NHH), i 2007 var det samme tallet 1718. Også BI noterer seg gode tall til sin siviløkonomlinje.

– Ifølge Statistisk sentralbyrå vil også etterspørselen etter arbeids-tagere med økonomisk og administrativ utdannelse øke kraftig de neste årene. Den gode lønnsveksten blant studentene reflekterer stor etterspørsel etter denne allsidige kompetansen, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen.

70 prosent av siviløkonomene som gikk ut av NHH i 2010 hadde jobb før de var ferdige med studiene, ifølge NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse. De fleste velger å starte karrieren i det private, blant Econas medlemmer var det bare 14 prosent som begynte i det offentlige.

– Kommune-Norge bør bite seg merke i dette. Når det private næringslivet ser på siviløkonomene som så attraktive, gir dem så høy lønn og ansetter så mange burde kommunene lære litt av dette. I det offentlige handler det om å forvalte fellesskapets midler på en god måte. Min påstand er det er ugjort arbeid her som siviløkonomene kunne bidratt med. Det er litt leit at kommunene ikke ser denne muligheten blant disse menneskene, sier Bolstad

Snitt, brutto grunnlønn, sortert etter alder:

Under 25 år: 418744

25-29: 466140

30-34: 598985

35-39: 691352

40-44: 788803

45-49: 836944

50-54: 897002

55-59: 887112

60-64: 864947

Her tjener de best (sortert etter gjennomsnitt brutto totallønn):

Finansiell tjenesteyting: 1232656

PR, kommunikasjon og informasjon: 1067778

Eiendomsforvaltning og formidling: 1015342

Shipping: 1021654

Om kilden:
Econa er en interesseorganisasjon for alle med høyere økonomisk- administrativ utdanning. Består av rundt 17. 500 ledere, siviløkonomer og økonomistudenter. Blant respondentene i lønns- statistikken hadde 85 prosent siviløkonomstudiet som sin hoved-utdannelse. 12 prosent hadde annen økonomisk-administrativ mastergrad, mens tre prosent har spesifisert en annen grad (sivilmarkedsfører, handelsøkonom og lignende).
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.Flere saker fra DN Talent:

Gikk ned 150.000 i lønn for klimajobb

Slik fikk Christopher (27) drømmejobben

Kan regne med 500.000 i første jobb

80 % vurderer jobbsøkernes EQ