Prestasjonsbasert belønning, detaljert målstyring, overdreven kontroll og strenge krav til rapportering.

- Intensjonene er nok gode, men voldsomme mengder dokumentasjon, skjemaer, evalueringer og annet papirarbeid er en tidstyv av dimensjoner. Og slik detaljstyring bidrar til å ødelegge den indre motivasjonen, ifølge professor Bård Kuvaas ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Han er lidenskapelig opptatt av hva det er som motiverer medarbeidere til fremragende prestasjoner. Gjennom forskning i internasjonal toppklasse har han identifisert "Kinderegget". Og her avslører han x-faktoren som er bra både for medarbeideren, organisasjonen og kunden.

- Bruker feil lederverktøy
Kort fortalt handler det om "Teori Y":

- En slik gjennomsnittsmedarbeider blir motivert av selve jobben, han har stor ansvarsfølelse og egeninteressen er bare synlig i forhandlingssituasjoner. Han liker jobben sin og bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens mål. Han har nødvendige evner, kunnskaper og ferdigheter. I sum kalles dette indre motivasjon, forklarer Bård Kuvaas.

Motsetningen er "Teori X", som handler om ytre motivasjon.

- Disse medarbeiderne er grunnleggende umotiverte - men selger sin arbeidskraft til riktig pris og har egeninteresse som hovedmotiv. De misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest opptatt av jobbsikkerhet. Samtidig mangler de nødvendige evner, kunnskaper og ferdigheter, sier BI-forskeren.

- Likevel ikke "verstingen"
Forskning har gang på gang bevist at indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner og opplever mindre stress og sykefravær. Frihet i jobben øker arbeidsengasjementet, så hvorfor er likevel så mange ledere opptatt av detaljstyring og rapportering?

- Jeg tror ikke det er ledernes feil, men de bruker feil lederverktøy. Det dreier seg mer om mangel på bevissthet, for vi vet at det myke utkonkurrerer det harde i de aller fleste tilfeller. Når ledere ser at systemer ikke fungerer i praksis, skjønner de at det må mer smidighet til. Men det går litt for tregt å omsette teorien til praksis, sier Bård Kuvaas.

Han understreker at norsk ledelse ikke er "verstingen".

- Vi scorer godt på mange områder og har flate strukturer. Men vi kan helt klart bli enda bedre, blant annet ved å unngå den verste detaljstyringen. Da får man de ansatte til å yte mer og organisasjonen blir mer effektiv, legger han til.

- Forstår at det er fristende
- Hvorfor bruker man feil lederverktøy når det er så allmenn kjent at indre motivasjon er best?

- Det er godt dokumentert at vi systematisk overvurderer betydningen av ytre motivasjon og undervurderer betydningen av indre motivasjon hos andre. Vi har tilgang til våre indre motiver, men ikke andres. Derimot har vi tilgang til andres potensielle ytre motiver, og jeg kan jo forstå at det er fristende å bruke slike verktøy, sier Bård Kuvaas.

- Hvordan kan man øke den indre motivasjonen?

- Mindre detaljstyring, mer frihet i jobben og interessante arbeidsoppgaver er viktig. Det bidrar til å få frem x-faktoren, sier BI-forskeren.

Les også: Høy lønn er ikke nok for talentene

<b>Her er de 7 aller viktigste lederegenskapene</b>

<b>Disse ordene må du droppe i CV-en</b>

<b>1 av 4 er kreativt frustrerte på jobb</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.