Sjeføkonom Knut Anton Mork og hans kolleger i Handelsbanken Capital Markets venter et rentekutt fra Norges Banks side allerede på rentemøtet kommende torsdag, samtidig som det ventes signaler om en mulighet for ytterligere rentenedsettelser.

«Hvis banken bestemmer seg for ikke å foreta et rentekutt allerede nå, venter vi i det minste at sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjør at et rentekutt ble diskutert, og at han samtidig signaliserer en sterk sannsynlighet for et kommende rentekutt», skriver Handelsbanken i et notat om norsk økonomi fredag.

SSBs oljetellingstall torsdag viste at investeringene på sokkelen bremser kraftig opp neste år, og mer enn tidligere anslått i inneværende år.

Kombinert med en oljepris i fritt fall ventes dette sende et kaldt gufs inn over norsk økonomi der veksten ikke blir like sterk og der arbeidsledigheten vil øke. SSB anslår to rentekutt neste år. Samtidig varsler tallknuserne at oljeinvesteringene trolig vil fortsatte å falle i 2016 og 2017.

Utviklingen har vendt seg mot sentralbanken, mener Handelsbanken. Ikke bare har næringslivets vekstforventninger beveget seg under bankens estimater, men dette har også kommet før sammenbruddet i oljeprisene, noe som har forverret allerede myke utsikter.

«Slik vi ser det, kan Norges Bank ikke bare stole på at valutamarkedet skal dempe slaget mot økonomien, ettersom kronesvekkelsen i stor grad er drevet av markedsforventninger om ikke bare ett, men to rentekutt fremover», skriver Handelsbanken.

Makroøkonom Marius Gonholt Hov påpeker at  Norges Bank har oversett sentrale risikofaktorer i norsk økonomi; risikofaktorer som var til stede allerede i september, da Norges Bank la frem sin Pengepolitiske rapport, ifølge Handelsbankens morgenrapport.

"Vi gjentar det vi har sagt før om at Norges Bank da presenterte altfor optimistiske prognoser. Ut ifra de tallene og rapportene vi har fått, er det tydelig at avviket i forhold til Norges Banks vekstforventninger var til stede allerede før oljeprisen kollapset. Med fallet i oljeprisen, og med utsikter til lav oljepris i årene fremover, har selvfølgelig utfordringene for norsk økonomi blitt enda større", heter det.

Styringsrenten har ligget uendret på 1,50 prosent i over to år, mens våre europeiske naboland har tilnærmet nullrente. Ved forrige pengepolitiske rapport i september varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at renten ville holde seg uendret ut 2015, for deretter å stige gradvis. Samtidig trakk den svake utviklingen den såkalte rentebanen ned.

De fleste økonomer venter imidlertid ikke et rentekutt fra Norges Bank førstkommende torsdag, men at sentralbanken vil senke forventningen til rentetutviklingen fremover.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebanken 1 Markets tror den kraftige nedturen i norsk økonomi vil bli møtt med mottiltak fra Norges Bank.

- Vi tror de kommer til å kutte renten to ganger, første gang i mars, neste i juni. En kvart prosent på begge, sa Syed til DN torsdag.

Les også: - Jeg tror det blir svart hele neste år og - Norges Bank kommer til å kutte renten

SSBs økonomer anslår nå en vekst i fastlands-BNP på 2,6 prosent i 2014, mot 2,2 prosent ved forrige rapport i september.

Veksten neste år tas kraftig ned til 1,0 prosent fra tidligere 2,1 prosent. Veksten i 2016 ses også lavere, til 2,2 prosent, mot 3,0 prosent tidligere.

Norges Bank har tidligere anslått en vekst i  fastlands-BNP på 2,0 prosent i 2014, stigende til 2,25 prosent i 2015, 2,75 prosent i 2016 og 3,0 prosent i 2020.  Flere økonomer DN var i kontakt med torsdag tror Norges Bank, som SSB, vil nedjustere anslagene.

Les også: Se hvordan oljeprisen påvirker selskapene på Oslo Børs
USA i dag: Vedder mot Norge
Asia i dag: Ustoppelig appetitt etter Kina-aksjer  

Utelukker ikke en euro på ni kroner  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.