I sin tale i Kongressen tirsdag, ba sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve om varsomhet når det gjelder stimuleringstiltak og økte offentlige budsjetter. 

Ifølge Yellen er det viktig at den videre budsjettpolitikken følger en bærekraftig linje. Først når inflasjonen stiger og sysselsettingen øker, vil sentralbanken Federal Reserve avgjøre om renten skal økes, fremholder hun. 

Det neste rentemøtet er 14. og 15. mars. 

President Donald Trump har varslet at han vil investere stort i infrastruktur for å skape flere arbeidsplasser. Dette kan imidlertid føre til større budsjettunderskudd og en økning i USAs statsgjeld, noe mange Republikanerne tidligere har vært imot.

- Uklokt å vente for lenge

Janet Yellen gjentok under høringen at det vil være uklokt å vente for lenge med å høyne renten.

Det fremgår av et manuskript publisert tirsdag.

Hun sier at det kan få rentekomitéen til å måtte høyne rentene for raskt senere, som kan forstyrre finansmarkedene og gjøre at økonomien går inn i en resesjon.

- På neste møte vil vi evaluere om sysselsetting og inflasjon utvikler seg i tråd med forventingene, og om de gjør det vil det være passende med ytterligere renteøkninger, sier Yellen.

Ønsker langsiktig vekst

Sentralbanksjefen sier også at det er for tidlig å si hvilke finanspolitiske endringer som kommer, og hva de økonomiske konsekvensene blir.

- Selv om det ikke er min intensjon å ha noen mening om spesifikke skatte- eller investeringsforslag, vil jeg peke mot viktigheten av å bedre den langsiktige økonomiske veksten og øke levestandarden i USA gjennom tiltak som øker produktiviteten. Jeg ønsker også at finanspolitiske endringer er konsistente med å få amerikanske statsfinanser på en bærekraftig bane, sier Yellen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.