Når Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Storbritannias Gordon Brown eller statsminister Jens Stoltenberg snakker, kan man få følelsen av at de vil selve markedsøkonomien til livs.

Kommunikeet fra de 20 landene som i helgen møttes i USA, gir klar beskjed om at de store dominerende landene i verden slett ikke vil markedsøkonomien til livs. Det er en stor seier at de 20 landene som står for 90 prosent av verdens verdiskapning, møtes og enes om sterkere samarbeid, flere reformer og grunnlag et reformene skal bygges på.

Det er spesielt gledelig at de alle, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Italia, India, Indonesia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, USA og EU, støtter opp under markedsøkonomien, åpen handel og investeringer mellom landene.

De 20 landene slår fast at «these reforms will only be successful if grounded in a commitment to free market principles, including the rule of law, respect for private property, open trade and investment, competitive markets and efficient, effectively regulated financial systems».

Det er også oppmuntrende at de lover å ikke øke handelsbarrierene eller iverksette proteksjonistiske tiltak de nærmeste 12 månedene og at de har avtalt et nytt møte i april. Det ble også laget en liste som går over flere sider med tiltak som skal utredes eller vurderes før dette møtet. Her står det om alt fra reguleringer av kredittforsikringsmarkedene til samarbeid mellom landenes reguleringsmyndigheter i bred forstand. Det står også en setning om at finansinstitusjoner bør ha interne incentiver som fremmer stabilitet. Her slås det fast at noe må gjøres, frivillig eller gjennom reguleringer for å unngå avlønningssystemer som belønner overdreven kortsiktig fortjeneste eller risiko. Det gleder Stoltenberg stort.

Men det er heldigvis ikke her de store landene i verden velger å legge sitt tyngste engasjement. Det er betryggende at 20 så forskjellige land klarer å bli enige om de grunnleggende premissene for det videre arbeidet med å regulere internasjonal økonomi, og svært gledelig at det er markedsøkonomiens prinsipper de legger til grunn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.