DN har skrevet flere artikler om den iranske forskeren Hamid Reza Karimi som ved siden av å ha blitt utvist fra Norge som følge av samarbeid med kinesiske rakettforskere, også satte norgesrekord i publisering av forskningsrapporter.

Styret ved UiA anmodet i fjor om at saken ble gransket av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning. Tirsdag kom granskningsutvalget med sin endelige rapport.

Ville ikke bidra

Rapporten konkluderer med at forskeren får kritikk, men at han samtidig ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig. 

Utvalget skriver blant annet at «Forskeren har ikke vært villig til å forklare seg i saken for granskningsutvalget. Det gjelder riktignok ingen forklaringsplikt overfor utvalget. (...) Utvalget er likevel av den oppfatning at manglende forklaring og opplysning av saken er forskningsetisk kritikkverdig fordi det bryter med prinsippet om åpenhet, herunder åpenhet om bidrag som (med) forfatter.»

Karimis advokat, Arild Humlen, skriver i en epost at han har diskutert granskningsrapporten med Karimi.

– Rapporten representerer ingen overraskelse. Hans publikasjoner er grundig vurdert og det er ikke grunnlag for kritikk mot hans innsats som forsker og forfatter og medforfatter av vitenskapelige artikler. Publikasjonsnivået er bemerkelsesverdig både hva gjelder kvantitet og kvalitet. Det er nå entydig fastslått, skriver Humlen.

Han viser til at Norge går glipp av en av de fremste forskerne som kunne ha tilført det norske forskermiljøet betydelig kompetanse og internasjonale kvaliteter.

– Jeg mener at behandlingen av forskeren betegner et overgrep og et feilgrep. Norge har tapt verdifulle kvaliteter på en helt meningsløs måte gjennom en helt merkelig behandling. Forskeren er i alle andre land svært ettertraktet. Ingen har noen problemer med hans forskning, forskningens art eller noen av hans forskerkolleger. Det hele er bare trist, skriver Humlen i eposten.

På spørsmål om hvorfor Karimi ikke har villet samarbeide med granskningsutvalget, svarer Humlen at «Karimi er uenig i utvidelsen av mandatet for granskningen som etter hans mening går ut over det som er nødvendig for å ta stilling til spørsmålet om publiseringens etiske rammer. Det er bakgrunnen.»

Også kritikk av UiA

Heller ikke universitetet går fri for kritikken fra utvalget. Granskningsutvalget retter kritikk mot Universitetet i Agders håndtering av saken med anbefalinger for videre arbeid med forskningsetikk ved institusjonen. 

«Det fremstår tydelig for Granskningsutvalget at UiA ikke hadde rutiner for å behandle spørsmål om forskningsetikk», heter det i den 24 sider lange granskningsrapporten.

– Vi ba granskningsutvalget om to ting, sier universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

– Det var å se på publiseringsomfanget, samt vår håndtering av saken. Jeg synes utvalget har gjort en veldig grundig jobb. Vi vil nå gå nøye gjennom rapporten og legge disse tilbakemeldingene til grunn for vårt videre arbeid, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.