Ordreinngangen for varige goder, eller produksjonsmidler, i USA, steg 3,3 prosent i september.

Det viser tall fra det amerikanske næringsdepartementet onsdag, ifølge Bloomberg onsdag. Det var bedre enn forventingen om en ordreinngang på 2,0 prosent.

Dersom man imidlertid justerer tallene for millitære utgifter og transport, viser ordreinngangen fall. Det fører til fortsatt uro rundt privat investeringsvilje i USA.

Førindeksene falt etter tallene.

Ordreinngangen for foregående måned ble revidert fra en opprinnelig rapportert nedgang på 1,3 prosent til -1,0 prosent. Eksklusive transport ble tallene revidert til en oppgang på 1,9 prosent fra en opprinnelig rapportert oppgang på 2,0 prosent.