Orkla fikk en ebita på 992 millioner kroner i andre kvartal 2012, mot et resultat på 1.079 millioner kroner i samme periode året før.

Det opplyser selskapet i kvartalsrapporten fredag.

På forhånd ventet analytikere en ebita på 1.038 millioner kroner i kvartalet, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

«Periodisering av påskesalget og svake markeder for Sapas profilvirksomhet i Europa påvirker kvartalsresultatet negativt», heter det i en pressemelding fra konsernet.

Driftsinntekter
Driftsinntektene utgjorde 15.145 millioner kroner i perioden, mot tilsvarende 15.897 millioner kroner i samme periode i 2011.

«Hensyntatt periodisering av påskesalget hadde Merkevareområdet et driftsresultat på nivå med fjoråret. Det var salgsfremgang innen det nordiske dagligvaremarkedet, og markedsandelene ble i sum opprettholdt. Merkevareområdet sto for cirka 60 prosent av Orklas resultat», heter det i pressemeldingen.

- Overgangsfase
Resultatet før skatt ble på 541 millioner kroner, mot minus 2.387 millioner kroner samme periode i fjor.

Aksjeporteføljen blir solgt ned i henhold til plan, og nettosalg utgjorde 2.015 millioner kroner i første halvår. Avkastningen i perioden var 7,1 prosent.

- Orkla er i en overgangsfase til å bli et rendyrket merkevareselskap. Den nye konsernledelsen har sterk merkevarekompetanse. Dette vil sikre at vi opprettholder fokus på god drift og organisk vekst, samtidig som vi gjennomfører strukturelle endringer. Kjøpet av Jordan er helt i tråd med vår strategi om å ekspandere innen Merkevareområdet, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Venter sesongmessig svekkelse
Det fremgår av kvartalsrapporten at Orkla venter en sesongmessig svekkelse for alle virksomheter i tredje kvartal, spesielt i Europa.

Det ventes en fortsatt markedsvekst i Nord-Amerika, men med en lavere takt. Heat transfer-markedene ventes totalt en falt utvikling.

Eksisterende programmet i Orkla går som planlagt, ytterligere restrukturering trengs.

«Det knyttes fortsatt usikkerhet til utviklingen i verdensøkonomien. Usikkerheten rundt den økonomiske utviklingen i Europa har økt, og markedet forventes å holde seg svakt. I USA ventes en moderat positiv utvikling, men oppgangen er foreløpig skjør», heter det

Orkla er godt rustet til å møte en svakere ut vikling, og selskapets sammensetning og struktur gir lav sår barhet mot enkeltelementer og enkeltmarkeder.

«En svakere konjunkturutvikling vil likevel ha negativ innvirkning, særlig for Sapa», heter det.

Stabil utvikling
Orkla venter relativt stabil utvikling i det nordiske dagligvaremarkedet

Sapas profilvirksomhet i Nord-Amerika er ventet å fortsette den positive utviklingen, men med noe lavere veksttakt enn i første halvår. Markedene for profilvirksomheten i Europa er ventet å holde seg svake gjennom 2012, og som normalt vil juli og august være negativt påvirket av ferieavvikling.

For Sapa Heat Transfer og Building System er markedene ventet å holde seg på samme nivå som i første halvår 2012. Restrukture ringstiltak implementert mot slutten av fjoråret og første halvdel av 2012 gir resultatbidrag i henhold til plan, men ugunstige markedsforhold i Europa motvirker dette. For å kunne tilpasse seg det svake europeiske markedet, vil ytterligere restrukturering være nødvendig.

Borregaard Chemicals venter generelt gode markedsforhold også i tredje kvartal, men med økt usikkerhet knyttet til enkelte produktmarkeder. Råvare- og energipriser er fortsatt på et høyt nivå, men det ventes en noe fallende trend fremover. En svak euro vil påvirke lønnsomheten negativt.

Ved utgan gen av første halvår var vannmagasinfyllingen til Hydro Power på et normalt nivå, mens snømagasinet fortsatt er noe høyere enn normalt. Kraftprisene var svært lave ved utgangen av første halvår, og ventes å holde seg på et lavt nivå også i tredje kvartal.Les mer: Orkla kjøper Jordan for 1,2 mrd

- Håper vi skal gjøre mer (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.