I en intern video for de rundt 400 Stormberg-ansatte filmer Stormberg-eier Steinar J. Olsen (44) seg selv idet han snakker om en kraftig økning i bedriftens sykefravær. Fraværet var på 5,3 prosent ifjor – langt over målet på fire prosent. I år har fraværet økt med 20 prosent og ligger på 6,2 prosent.

– Å ha et sykefravær som er så høyt som nå, er hverken naturlig eller sunt. Det betyr en merbelastning for dem som er på jobb, sier Olsen i videoen, som DN bringer et utdrag fra.

Steinar J. Olsen, eieren av turtøykonsernet Stormberg med 400 ansatte, gjorde det i en Youtube-video klart at han finner det betenkelig at ansatte med lungebetennelse eller influensa holder seg borte fra jobb.
Steinar J. Olsen, eieren av turtøykonsernet Stormberg med 400 ansatte, gjorde det i en Youtube-video klart at han finner det betenkelig at ansatte med lungebetennelse eller influensa holder seg borte fra jobb. (Foto: Tomm W. Christiansen)
Han påpeker at mange ansatte med kroniske lidelser har lavt fravær, mens andre blir hjemme hver gang de ikke føler seg helt bra.

– Jeg mener personlig at å være hjemme fra arbeid når man er voksen fordi man har influensa, feber, vondt i hodet eller har en lungebetennelse eller bihulebetennelse, er betenkelig. Det betyr ikke at det ikke er riktig; det må man bestemme selv ut fra hvor syk en føler seg. Men det å føle seg pjusk, ikke i god fysisk form, eller ha en dag der man føler seg nedstemt og litt depressiv, det er ikke sikkert det er lurt eller riktig å være hjemme da. Mange føler det er god medisin å gå på jobb, sier Olsen i videoen.

– Vi trenger kolleger som er tilstede og bidrar i en travel periode, sier Olsen.

Må se helheten

Olsen understreker at det er viktig å se hele videoen og ikke bare deler av den.

– Etter det jeg sier om lungebetennelse, setter jeg ikke punktum. Jeg fortsetter med å si at dersom du føler deg så syk at du må bli hjemme, så skal du være hjemme med verdens beste samvittighet. Noe av det jeg snakker om i videoen, er nettopp at den enkelte medarbeider selv skal vurdere om en forkjølelse, hodeverk eller lungebetennelse skal føre til fravær eller ikke. Det er lov å gå på jobb når man er syk, og det er lov å være hjemme, sier han.

– Hvordan har de ansatte reagert på videoen?

– Den har ført til et positivt engasjement og nye forslag om hvordan vi kan få ned fraværet. Noen er uenig i enkelttiltak, og det er sunt og naturlig i en så stor organisasjon, men vi er enige om at det er viktig for alle at sykefraværet reduseres.

– Hva tenker du er årsaken til at fraværet går i taket?

– Det er nok flere årsaker, men vi har vokst veldig mye – fra 168 medarbeidere ved utgangen av 2012 til 400 nå. Når vi opplever at fraværet samtidig øker så mye, må vi tørre å ta en interndebatt som både handler om tilrettelegging, men også om våre holdninger til fravær. I Stormberg Sverige er sykefraværet 2,7 prosent. I Norge er det altså mer enn dobbelt så høyt. Og jeg tror ikke nordmenn er mer enn dobbelt så syke som våre svenske kolleger.

– Dere har ikke gjennomført noen arbeidsmiljøundersøkelse?

– Det er riktig. Vi har vurdert det sammen med de tillitsvalgte, men har foreløpig ikke sett behovet for å gjennomføre en undersøkelse siden vi får mange innspill fra medarbeidere gjennom forskjellige dialogplattformer.

– Du sier i videoen at det er utbetalt 3,9 millioner kroner i sykepenger, og at det vil påvirke fremtidige lønnsoppgjør?

– Det er totalt det vi og Nav har betalt, ja. Jo mer vi bruker på sykepenger, desto mindre blir det selvfølgelig å fordele på andre ting.

«Paracet mot hjernesvulst»

Dagfinn Haarr er smittevernoverlege og mangeårig kommuneoverlege i Kristiansand.

– De aller fleste med lungebetennelse bør holde seg i sengen, sier han.

– Har du feber eller en smittsom sykdom, er det lite kjekt å gå på jobb. Hadde han i stedet nevnt vondt i ryggen, vondt i musklene og slitenhet, ja da hadde jeg vært enig med ham, sier Haarr.

– To av tre sykemeldinger skyldes subjektive vurderinger, og ikke slike ting som et brukket ben eller hjerteinfarkt. Ofte handler det om i hvilken grad du har det bra på jobben. Føler du at du blir møtt på en god måte og er uerstattelig, skal det mye mer til at du blir hjemme om du er litt pjusk, sier han.

– Økningen i sykefraværet i denne bedriften høres veldig alarmerende ut. Det er tydeligvis blitt en epidemi, og denne bedriftseieren må analysere årsakene. Har de ansatte mistet gløden? Føler de avmakt? Er det sånn at de blir hjemme om de føler seg pjuske, mens de tidligere gikk på jobb?

– Hva tenker du om bedriftseierens utsagn?

– Det kan virke som om han forsøker å gi Paracet mot hjernesvulst. Han burde heller få inn noen utenfra som kan intervjue et representativt utvalg av de ansatte om situasjonen, sier Haarr.

– En slik spissformulering faller på sin egen urimelighet når Haarr ikke engang har sett videoen, sier Olsen om overlegens kommentar.

– Jeg vil gjerne invitere legestanden til å gi oss råd om hva som kan gjøres for å redusere det norske sykefraværet, legger han til.

«Nedsatt reaksjonsevne»

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik mener arbeidstagere som er syke, bør holde seg hjemme.

– Hvis ikke kan sykdomsperioden bli forlenget, og den syke kan være smittefarlig for andre. Dessuten vil den som er syk, ha nedsatt reaksjonsevne, sier Følsvik.

Hun har sett en utskrift av videoen Steinar J. Olsen har publisert for sine ansatte, der han gir uttrykk for at det er betenkelig å være hjemme fra jobb med lungebetennelse, influensa, feber eller bihulebetennelse.

– Har du slike sykdommer som han nevner her, bør du holde deg hjemme, sier Følsvik.

Se hele videoen på Youtube

Les også på DN.no i dag:

Stormberg-sjefen i video til ansatte: Vil ha syke på jobb

Sveaas tullet med orklasjefens stol på styrerommet: - Det skulle jeg aldri ha gjort

I morgen kunne Arbeiderpartiet overtatt regjeringsmakten alene  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.