Hensikten med et nedsalg i Statskog er å styrke den norske skognæringen, sier landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Store ressurser i skogen er i ferd med å råtne på rot om vi ikke greier å utnytte dem, sier hun til NTB.

– Det er 120.000 skogeiere i dette landet. Mange er veldig små. Dersom de får muligheten til å øke sitt areal, vil det kunne bidra til større inntekter for den enkelte bonde og skogeier og økt verdiskapning for samfunnet, tilføyer Listhaug.

Daglig leder Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund mener statsråden kommer med gode nyheter og viktige avklaringer.

– Mandatet som Statskog fikk til å utrede et nedsalg, var i utgangspunktet helt åpent, sier han.

Presiseringer

Ifølge Skogeierforbundet har det kommet flere slike presiseringer i spørsmålet om statlig nedsalg i Statskog den siste tiden.

– Det er grunn til å juble hvis regjeringen nå utelukker et salg til utenlandske investorer og samtidig slår fast at et salg skal komme mindre, private næringsdrivende til gode, sier Lahnstein.

Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen sa denne uken at det først og fremst er aktuelt å selge små naboteiger til lokale bønder. At utenlandske investorer kan få kloen i Statskogs eiendommer, har han tidligere tilbakevist.

– Det er det rene, skjære tøv. Det er ingen som har snakket om utenlandske investorer, sa Gundersen til NTB før jul.

– Vitaliserende

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått kraftig ut mot privatiseringsplanene i Statskog. Det er det liten grunn til, med Listhaugs og Gundersens presiseringer, mener den tidligere Sp-politikeren og statssekretæren.

– Dette vil være svært vitaliserende for skognæringen, sier Lahnstein.

1. mars vil landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) motta utredningen fra Statskog, som skulle se på ulike modeller for privatisering og organisering av sine økonomisk drivverdige skogeiendommer.

Regjeringen vil trolig først over sommeren trekke sine endelige konklusjoner i saken, men Listhaug mener kritikken fra Ap og Sp er «blåst ut av alle proporsjoner».

– Påstanden om at en femdel av det norske landarealet er til salgs, er direkte feil. Det kommer aldri til å skje. Det totale arealet som vi her snakker om, utgjør 0,7 prosent av det norske landarealet. Og det er slett ikke sikkert at regjeringens anbefaling blir å selge alle disse eiendommene heller, understreker Listhaug.

Hun poengterer også at jakt-, fiske- og friluftsinteresser ikke vil bli berørt av et nedsalg i Statskog.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Nedsalg i Statskog settes på vent