I et lengre intervju med NRK utdyper Tajik sine kommentarer og uttalelser i forbindelse med Giskes avgang.

På spørsmål om det var riktig av henne å lese opp varsler i Aps sentralstyre når Giske ikke var der, svarer hun:

– Ja. Det var allerede lagt opp til kontradiksjon. Varslene var gjort kjent for Trond, og han var i gang med å gi sine tilsvar. Han hadde også gitt sine vurderinger i intervjuet med Dagsrevyen. At kvinnenes historier ble gjort kjent for sentralstyret, er det ingen juridiske spilleregler mot.

– Å være taus og dekorativ potteplante er ikke et handlingsalternativ for meg, svarer Tajik Aftenposten på det samme spørsmålet.

Hun sier at Ap-leder Jonas Gahr Støre var kjent med hennes vurderinger.

Flere Ap-politikere har reagert på at Tajik i en uttalelse på Facebook 22. desember skrev at hun reagerte på varslene mot Giske «både som menneske, nestleder og jurist».

– Når jeg sier at jeg reagerer som menneske, som nestleder og som jurist, så handler jussen om de objektive krittstrekene i samfunnet vårt, sier Tajik, som deretter får spørsmål om hun mener det var snakk om lovbrudd.

– Jeg mente i hvert fall at det var grunn til å påpeke at det var et såpass alvorlig innhold i enkelte av varslene, at det også handler om juss, sier Tajik.

Hun bekrefter at hun ikke har hatt kontakt med Giske siden før jul, men sier de to har «samarbeidet godt i små og store saker». Forholdet mellom de to har imidlertid blitt beskrevet som kaldt.

Giske trakk seg 7. januar som nestleder i Ap etter at partiet hadde mottatt varsler om upassende oppførsel fra ham overfor flere kvinner. Han er for tiden sykmeldt.(Vilkår)