I pinsehelgen sendte Nina Jensen, generalsekretær i miljøorganisasjonen WWF, begeistret honnør på Twitter til sin søster Siv, leder i Fremskrittspartiet. Begeistringen ble utløst av en uttalelse storesøster Jensen ga til NRK.

– Frp har lenge anerkjent at det også er menneskelig påvirkning på klimaet, sa Frp-Jensen.

Hun sa ikke noe om hva Frp legger i ordet «lenge». Men i dette tilfellet kan det knapt dreie seg om mer enn noen få uker.

Siv Jensen har hatt mange muligheter til å svare klart på spørsmålet «finnes menneskeskapte klimaendringer?». Hun har nemlig fått det jevnt og trutt. Venstre-leder Trine Skei Grande har stilt det i hver eneste trontaledebatt siden 2009 (se lenker nederst i saken). Hver gang har Jensen vridd seg unna. Det samme gjorde Jensen da SV-leder Audun Lysbakken stilte spørsmålet tre ganger etter hverandre i NRKs Aktuelt rett før påske.

Men WWF-Jensens honnør til Frp-Jensen kan knapt kalles fortjent. For selv om Frp-Jensen erkjenner at mennesket påvirker klimaet, svarer hun ikke på om klimaendringene er menneskeskapte.

– Diskusjonen handler om hvor mye det påvirker de samlede utfordringene vi står overfor, sa Jensen.

WWF-Jensens honnør til Frp-Jensen for klimaavkl#229 kan knapt kalles fortjent

Jensen har rett i at det er hva diskusjonen handler om i Frp. Men blant klimaforskerne er dette noe av det de er sikrest på. FNs klimapanel konkluderte i sin hovedrapport fra 2007 med at det er «meget sannsynlig» – mer enn 90 prosent sannsynlighet – at mesteparten av temperaturøkningen siden midten av forrige århundre skyldes menneskeskapte utslipp. I et utkast til den nye hovedrapporten som kommer i september, er konklusjonen skjerpet til «svært sannsynlig» – 95 prosent sikker .

Det er fortsatt mye forskerne er usikre på. Noe av det viktigste er hvor følsomt klimaet er for menneskeskapte utslipp og dermed hvor mye og hvor raskt klimaet vil endre seg. Men at menneskene er hovedansvarlig for de klimaendringene kloden har opplevd til nå, er forskerne svært sikre på. Det ubesvarte spørsmålet er om Frp og Jensen vil legge det til grunn for politikken.

Klima er et av de vanskelige spørsmålene på Frp-landsmøtet til helgen. Programkomiteen har foreslått å videreføre de formuleringene om klima som Frp har hatt stort sett uendret siden 2001. Der fremstilles menneskelig påvirkning av klimaet som «omdiskutert», og det refereres til konspirasjonsteorier om FNs klimapanel.

I praksis har Frp ført en mer aktiv klimapolitikk enn partiprogrammet legger opp til. Mens klimaskeptikerne har fått herje i Frp-programmet, har Ketil Solvik-Olsen fått legge et pragmatisk føre var-prinsipp til grunn på Stortinget. Som klimapolitisk talsmann brukte ikke Solvik-Olsen tid på å krangle om klimaforskning. I stedet konsentrerte han seg om å finne forslag om utslippskutt som er kostnadseffektive og ikke dyr symbolpolitikk. Han har – med støtte fra Siv Jensen – sørget for at partiet har holdt fast ved den linjen også etter at klimaskeptikeren Per-Willy Amundsen tok over som partiets klimapolitisk talsmann.

Solvik-Olsen vil ha et helt nytt kapittel om klima i Frp-programmet. Han vil luke ut de konspiratoriske formuleringene, legge føre var-prinsippet til grunn og sørge for at programmet kommer i takt med den politikken partiet faktisk fører på Stortinget. Men Solvik-Olsen tapte voteringen da saken var oppe i landsstyret. Prognosen for at han vinner på landsmøtet, er dermed ikke spesielt god.

Mens Solvik-Olsen forsøker å få Frp til å legge det beste av forskning til grunn for partiets politikk, velger Siv Jensen å være uklar. På den ene siden har Jensen støttet den klimapolitikken Solvik-Olsen har formulert på Stortinget. På den andre siden er hennes uttalelser i helgen mer i tråd med partiets gamle programformuleringer enn med Solvik-Olsens forslag.

Frp har fortsatt et klimaproblem. Og det er fortsatt menneskeskapt. Men det virker ikke som om Jensen har et ønske om å løse det.

På innsiden 26. mars 2013: Klimakløning
På innsiden 17. desember 2012: 95 prosent sikker

Trine Skei Grandes spørsmål til Siv Jensen:
Trontaledebatten 2009 [10:52:34]
Trontaledebatten 2010 [11:00:40]
Trontaledebatten 2011 [10:59:46]
Trontaledebatten 2012 [10:54:14](Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.