Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Studier

Slik er nordmenn når de møter domstolen

Mer opptatt av samfunnets beste enn andre europeere. Mer om dette og annen fersk forskning her.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Postdoktor Anneken Sperr er halvt tysk, og ble så interessert i forskjellene mellom tysk og skandinavisk rettskultur at hun tok doktorgrad innen komparativ offentlig rett.

Hun fant blant annet ut at i møte med domstolen var nordmenn mer opptatt av samfunnets beste enn andre europeere.

– Det bor få mennesker i Norge, og personen som skal saksbehandle byggesøknaden din er kanskje en bekjent. Derfor tror jeg nordmenn har et større behov for å komme overens i lengden. Man kan ikke bare unngå hverandre. Det medfører at terskelen for å bruke rettssystemet også er høyere. En konflikt skal være veldig tilspisset før man velger å gå til retten, sier hun til Hubro, forskningsmagasinet til Universitetet i Bergen.

Les mer om den ferske forskningen her.

DN Talent bringer hver mandag nytt fra akademia. Her kan du finne linker til ny forskning, spennende forelesninger og igangsatte prosjekter. Har du tips til noe som burde være her, send mail til journalist Anna Werenskjold.

Annet nytt:

Universitetet i Bergen:

Vitenskap og klimaendringer?
Klimaendringene er en av vår tids viktigste saker, og krever samarbeid på tvers av forskningsmiljøer. I avhandlingen legges det vekt på betydningen av refleksive holdninger, og betydningen av
dialog mellom naturvitere, samfunnsvitere og beslutningstagere

Mental hardførhet er viktig for helsen
Hvorfor reagerer noen mennesker på stressende situasjoner med resignasjon og utvikler helseplager, mens andre kan stå i slike omstendigheter tilsynelatende uanfektet?

Universitetet i Stavanger:

UiS-student til NASA
Petroleumsstudent Christopher Hoftun ved UiS skal det neste halvåret pendle mellom USA og Stavanger mens han deltar i et forskningsprosjekt om boring på Mars. Hoftun har fått innvilget en praksisperiode ved NASA (Ames Research Centre) og Mars Institute i San Francisco.

Riktigere definisjon på terror
Terrorforsker Sissel Jore mener nordmenn har fått en mer nyansert og riktigere forståelse av hva terrorisme er etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli.
– Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 ble islamistisk terrorisme nærmest den nye definisjonen på terrorisme. Terrorangrepene 22. juli har minnet det norske folk på at terrorisme er en ekstrem form for politisk kommunikasjon som benyttes av ulike grupper med ulik motivasjon, sier stipendiat Sissel Jore ved UiS.

Savner action og sex
Gutter som leser sjelden har behov for å bli motivert gjennom bestemte sjangre og typer av innhold.

– Ved å øke interesse for lesing, vil gutters leseferdigheter også bli bedre mener leseforskerne ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

NTNU:

Skjelett i skap og skuffer
Hvordan skal vi ta vare på skjelettene? Interessen for å forske på menneskelige levninger øker. Dermed øker også behovet for å sikre at dette kildematerialet behandles etisk forsvarlig. Både av respekt for menneskene det en gang var, og for forskere som kommer etter oss.

Alger er de nye solcellene
Algeskall er perfekt bygget for å utnytte sollys. Det kan gi oss effektive og billige solceller. Svaret på vårt behov for ren og billig energi ligger muligens og dupper i havet – fritt og lett tilgjengelig.

NTNU med iPad-magasin
NTNU og SINTEF går nye veier og bringer tidsskriftet Gemini til iPad. Løsningen er ikke noe forskningsprosjekt, men en veletablert, digital tidsskriftløsning. Men selv om forskning er både kostbart og tidskrevende er Gemini for iPad samt innhold gratis. Du finner Gemini i Appstore.

BI

Betaler ikke mer for godt omdømme
Både bedrifter og offentlige virksomheter er opptatt av å utvikle et godt omdømme. Er vi så villige til å betale mer for produkter og tjenester som leveres av bedrifter med godt omdømme? Førsteamanuensis Harald Biong ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie i byggebransjen for å få svar.
- Innkjøpere i byggebransjen betaler ikke mer for produkter fra leverandører med godt omdømme. Men de foretrekker en leverandør med kvalitetsrenommé om prisen er den samme lave, konkluderer Boing.

Utlendinger setter fart på norsk økonomi
Utenlandske investorer bidrar til at norske børsnoterte bedrifter får tilgang til billigere kapital, påviser Kjell Jørgensen i doktorgradsstudie ved BI. I 2002 ble handlesystemet på Oslo Børs endret slik at det ble både enklere og billigere for utlendinger å handle på Oslo Børs. Utlendingene takket for invitasjonen, og kjøpte seg kraftig opp i norske børsselskaper.IinnmarsjEN har ført til en varig prisøkning på norske aksjer.

Forklarer priser i finans
Siri Valseth har i sin doktorgradsstudie ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å forklare prisendringer i markedet for norske statsobligasjoner. Hun kaster dermed nytt lys over et av finansmarkedets mysterier.

NHH
Doktograd i varevalg
Mark Pasquine disputerer for doktorgraden 19. desember 2011 med avhandlingen "Now you see me, now you don't? Effects of choice set configuration in complex choice tasks". Forskning har vist at konsumenters valg av produkter påvirkes av hvilke alternativer som er tilgjengelige. For eksempel øker sannsynligheten for at forbrukeren velger et bestemt produkt når et lignende, men klart dårligere alternativ, presenteres sammen med to produkter som forbrukeren vurderer å kjøpe.

Eks-studenter på Facebook
- Vi ønsker å møte våre alumni der de er. Facebook er noe veldig mange bruker og et naturlig sted for NHH-alumni å samles. Det sier Sunniva Øiestad, alumnikoordinator ved Norges Handelshøyskole (NNH). Nettverket for tidligere NHH-studenter er åpent for alle som har oppnådd en grad ved NHH og har i dag om lag 6800 medlemmer. Facebook-siden er ment for et større publikum og vil være åpent for alle som er interessert i hva som skjer ved NHH.

Universitetet i Tromsø:

Samarbeider med russerne om oljevernberedskap
For å bekjempe oljesøl i nordområdene samarbeider UiT med russiske universitets- og forskningspartnere. Mye er eksperimentell forskning, og blant annet skal kongekrabbe brukes som miljøindikator.

Somalierar og norsk skule
Somaliske innvandrarar kjem dårleg ut på mange integreringsstatistikkar. Men både evne og vilje til integrering er større enn det ein kan få inntrykk av gjennom media. Når ein ser på forutsetningane til integrering mange av dei somaliske familiane har, kan ein ikkje anna enn å bli imponert. - Mødrene gjer det dei kan for å leggje til rette for at ungane skal greie seg - og greie seg godt - i skulen, seier Inger Marie Holm.

ME-pasientenes stemme skal høres
– ME er en av vår tids mest omstridte sykdommer. Vi har ingen kur, og sykdommen gir ikke avtrykk på røntgen eller blodprøve. Derfor har ME lav status blant helsearbeidere – det er så mye usikkerhet rundt sykdommen, poengterer forsker Olaug Lian. Hun fikk nylig 5 mill. kroner fra Forskningsrådet for et forskningsprosjekt som tar for seg ME-pasienters opplevelse av kvaliteten på helsetilbudet de tilbys. Det er trolig første gang i verden at et slik prosjekt settes i gang.

 

Fikk du ikke nok? Flere linkelister her:

Sexy i stiletter, uten skader

Er samfunnskritikk mer slagkraftig hvis den kommer fra veltrente folk?

Trøfler for 30.000,- per kilo

Talent Studier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Anbefalte videoer