Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Hampus Lundgren
Hampus Lundgren les mer

Studier

Flesker til med 220 ipads til nye studenter

Nettbrett er i full fart på vei inn i skoleverket - hos noen. Lovisenberg diakonale høyskole vil kvitte seg med papir og utstyre alle studenter med ipad.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

- Skolene kunne spart veldig mye penger dersom de hadde byttet ut gamle laptoper med nettbrett, sier førstelektor Ragnvald Sannes ved Handelshøyskolen BI.

I prosjektet Tablets for schools utstyres nå samtlige elever i England med tilgang til nettbrett både hjemme og på skolen, i Tyrkia gis elevene ved 52 av landets videregående skoler pc-er og nettbrett. Også USA, Malaysia og Sør-Korea ligger langt fremme.

I Norge flørter flere skoler med brettet, men ennå eksisterer ingen oversikt over hvor mange, hvordan eller hvilke skoler dette gjelder.

Misunnelige
Til høsten skal 220 nye Ipad-er skal deles ut til de nye sykepleiestudentene ved Lovisenberg diakonale høyskole, mot at semesteravgiften blir hevet fra 800 kroner til 2900.

- Nå er andre- og tredjeårsstudentene ganske misunnelige, sier Lars Mathisen, rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Målet er at alle 800 studentene skal ha eget nettbrett innen kort tid, som den første utdanningsinstitusjonen i landet. Høyskolen har brukt 1,5 millioner (før moms) på Ipad-utrustningen til studentene så langt, og to millioner kroner på å utstyre alle de 90 ansatte med smarttelefoner, nettbrett og nye datamaskiner.

Nettbrett er på full fart inn i skoleverket, blant annet i USA. Etterhvert vil dette komme inn i sykehusene, og vi må forberede studentene på arbeidslivet. Dette gir bedre tilgjengelighet på faglig informasjon og læreverktøy, timeplaner og romplaner. I tillegg sparer vi miljøet, sier prosjektleder Hallgeir Lien ved høyskolen.

Samler alt på brett
Tidligere er det gjort forsøk med bruk av nettbrett blant annet ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Sannes starter nå et pilotprosjekt i et fag med 40 studenter, der alt pensum, kommunikasjon og samarbeid skal gå via nettbrett. Han mener at også grunnskolene og videregående skoler bør gå over til brett.

- Det er ikke uvanlig at studentene sitter med Ipad i stedet for laptop. Svært mye av det man bruker data til er å hente og levere ting, skrive og søke på nett, og da er nettbrett enda bedre egnet, sier Sannes.

Han mener den største utfordringen er at ulik type arbeidsoppgaver ikke er samlet i én programvare.

- Det å kunne få alt innholdet på ett sted, i ett program, får vi ikke til i år, sier Sannes.

Innholdet for dårlig
Sporadisk testing av nettbrett eksisterer ved noen grunnskoler og videregående skoler. At det skorter på innholdsmessig kvalitet, blir fremhevet som en av årsakene til at det ikke er mer utbredt.

- Det siste året er det satt i gang flere prosjekter, men hver og en skole står på litt bar bakke. Det krever mye av skoleleder og ikt-ansvarlig, sier, Dina B. Dalaaker, rådgiver i Senter for ikt i utdanningen.

I tillegg er det et virvar av apper en må forholde seg til. Det er en utfordring for læreren. Men det er viktig å ikke begrense bruken, et nettbrett kan brukes også til å skrive og gjøre dagligdags arbeid, fortsetter hun.

At det skorter på kvaliteten støttes av NTNU-professor og app-utvikler Alf Inge Wang. Han mener markedet for læring på nettbrett er i eksplosiv vekst, men at innholdet er altfor dårlig (se egen sak).

Flere Oslo-skoler eksperimenterer allerede, men fungerende utdanningsdirektør i Oslo, Walter Frøyen, sier det ikke kommer til å bli en fellessatsing.

- Programvaren er ikke god nok, og er ikke godt nok knyttet opp til læreplanen til at en kan gå ut og si at vi vil ha det. Det er veldig mange andre utfordringer i Oslo-skolen som kommer foran, sier Frøyen.Undervisning på brett

* Kunnskapsløftet fra 2006 gjorde digitale ferdigheter til den femte basisferdighet i norsk skole, i tillegg til regning, skriving, lesing og muntlig presentasjon

* Gratis læremidler ble innført i videregående skole høsten 2007, og bærbare pc-er til alle elever ble vanlig.

* Pc-bruken har fått kritikk for å fjerne autoritet fra læreren, gjøre at elevene blir distrahert og at læringsutbyttet blir dårligere.

* Tablets for schools er et nytt prosjekt som skal utstyre samtlige elever i England med nettbrett og skreddersydd programvare. Det starter i september i år.

* Flere nettbrett-prosjekter er i gang også i Norge, men det finnes ingen sentraliserte strategier eller prosjekter om nettbrett, og heller ingen oversikt over hvilke skoler som bruker det.

* De 220 nye sykepleierstudentene ved Lovisenberg diakonale høgskole, vil i august få utlevert en ny Ipad mot at semesteravgiften heves fra 800 til 2900 kroner.

Kilde: Senter for ikt i utdanningenLes også:

- Studenter er mer fleksible, dristige og sultne

Skal vokte over denne gressklipperen i fire uker

Tjener over 500.000 i sin første jobb

Talent Studier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.