Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Den største delen av søkerne til Norges veterinæthøgskole er kvinner. Her gjennomføres en operasjon på Smådyrklinikken på Adamstuen i Oslo. På bildet er veterinær John Debenham som utfører keisersnitt på en kanin. I forgrunnen ses dyrepleier Kristin Mack Alnæs. Illustrasjonsfoto: Gisle Bjørneby
Den største delen av søkerne til Norges veterinæthøgskole er kvinner. Her gjennomføres en operasjon på Smådyrklinikken på Adamstuen i Oslo. På bildet er veterinær John Debenham som utfører keisersnitt på en kanin. I forgrunnen ses dyrepleier Kristin Mack Alnæs. Illustrasjonsfoto: Gisle Bjørneby les mer

Utdannelse

På dette studiet er over 90 prosent av søkerne kvinner

Og nå er kjønnspoengene til menn som søker fjernet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Den skjeve kjønnsfordelingen fortsetter ved flere studier i Norge.

Søkertallene fra Samordna opptak (SO) som ble publisert torsdag, viser at flere studier fremdeles domineres av kvinner.

Av søkerne som har studieplass ved Norges veterinærhøgskole som førstevalg, utgjorde kvinnene 90,4 prosent mot 91,1 prosent året før.

Totalt 901 kvinner ønsker seg en plass her i årets opptak, mens kun 96 menn gjør det samme.

Nytt av året er at kjønnspoengene til menn fjernes for studier innen dyrepleier og veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) . Tidligere har det blitt gitt to kjønnspoeng til menn ved søking til disse studiene.

Kunnskapsdepartementet, som vedtar regler for opptak til høyere utdanning, viser til at ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov.

Åpen for «guttekvoter»

De store forskjellene mellom kjønnene på studier innen helse- og sosialfag, psykologi og medisin har likevel fått barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til å vurdere å åpne for kjønnskvotering av menn til høyere utdannelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.

– Loven åpner i dag ikke for positiv særbehandling av menn, unntatt i yrker og utdanningen som handler om barn. I den nye loven åpner vi for det i yrker og utdanninger som er kvinnedominerte, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til NRK tidligere i måneden.

I februar avslo Kunnskapsdepartementet en søknad fra Universitetet i Oslo (UiO) om å få innføre «guttekvoter» til profesjonsstudiet i psykologi, opplyser UiO på sine hjemmesider.

– Loven tar ikke for seg dette spesifikt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes av Kunnskapsdepartementet. Men det skal i hvert fall ikke være noe i lovverket som gjør at man ikke kan særbehandle menn, slik man kan med kvinner, sa Horne til NRK.

Dominerer helsefag

Sykepleierstudiet har i år 13.317 kvinnelige og 2421 mannlige søkere, noe som gjør at kvinneprosenten ender på over 84 prosent, det samme som i fjor. Da kom det inn 12.487 søknader fra kvinner og 2329 fra menn.

Tallene fra Samordna opptak viser i tillegg at alle landets psykologistudier har en kvinneprosent på mellom 67,3 og 79,2, hvorav profesjonsstudier har kvinneprosent på 73,1.

Også studiet i odontologi domineres av kvinner. I fjor utgjorde de 80,1 prosent av søkerne, mens tilsvarende tall i år er 78,1 prosent.

Kvinnene er også i flertall av søkerne til landets mest populære studie: master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.(Vilkår)

Søknader førstevalg
Utdanningsområde + type Kvinne Mann I alt Kvinneprosent førstevalg
ESTETISK 1693 1122 2815 60.1
HELSEFAG - ANNET 553 393 946 58.5
HELSEFAG - AUDIO 61 30 91 67.0
HELSEFAG - BARNEVER 1896 574 2470 76.8
HELSEFAG - BIOING 659 249 908 72.6
HELSEFAG - ERGO 410 184 594 69.0
HELSEFAG - ERNÆRING 476 111 587 81.1
HELSEFAG - FARMASI 223 85 308 72.4
HELSEFAG - FYSIO 1139 893 2032 56.1
HELSEFAG - MEDISIN 2309 1028 3337 69.2
HELSEFAG - ODONT 751 210 961 78.1
HELSEFAG - ORTOPEDI 47 14 61 77.0
HELSEFAG - RADIO 459 267 726 63.2
HELSEFAG - RESEPTAR 339 123 462 73.4
HELSEFAG - SOSIONOM 3232 935 4167 77.6
HELSEFAG - SYKEPL 13317 2421 15738 84.6
HELSEFAG - VERNEPL 2529 1181 3710 68.2
HELSEFAG - VETERIN 901 96 997 90.4
HISTORIE 1664 1815 3479 47.8
IDRETT 1457 1964 3421 42.6
INFOTEKN 1091 3755 4846 22.0
JUS 4960 4068 9028 54.9
LANDBRUK 378 502 880 43.0
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT 1300 1108 2408 54.0
LÆRER - ANNET 172 465 637 27.0
LÆRER - BHGLÆRER 2878 711 3589 80.2
LÆRER - FAGLÆRER 411 574 985 41.7
LÆRER - GRL1-7 1708 583 2291 74.6
LÆRER - GRL5-10 1346 1094 2440 55.2
MEDIEFAG 1952 1503 3455 56.5
PEDFAG 1950 711 2661 73.3
REALFAG 2130 2116 4246 50.2
REISELIV 469 236 705 66.5
SAMFUNN 9874 5085 14959 66.0
SPRÅK 4208 1969 6177 68.1
TEKNO - ANNET 401 1119 1520 26.0
TEKNO - ARKITEKT 731 589 1320 55.4
TEKNO - INGENIØR 879 4251 5130 17.0
TEKNO - MARITIM 62 285 347 17.0
TEKNO - SIVING 1498 3414 4912 30.0
ØKADM 7031 8210 15241 46.1
I alt 79544 56043 135587 58.7
Talent Høyere utdannelse Skole Studieretning Utdannelse
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.