Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Økonomistudentenes resultater på nasjonal deleksamen er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø. Her fra BIs campus i Nydalen i Oslo.  Foto: Ida von Hanno Bast
Økonomistudentenes resultater på nasjonal deleksamen er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø. Her fra BIs campus i Nydalen i Oslo.  Foto: Ida von Hanno Bast les mer

Utdannelse

17 prosent av studentene strøk på eksamen i regnskap

Økonomistudentene gjør det dårligere på nasjonal deleksamen enn i fjor. Se resultatene for studiestedene her.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Sammenlignet med resultatene fra 2016 gjør studentene det svakere på nasjonal deleksamen i regnskap og revisjon.

17 prosent av studentene strøk, mot 15 prosent i fjor. Det er dessuten langt færre som får toppkarakterer i år. 18 prosent av økonomistudentene får enten A eller B i år, mot 31 prosent i fjor.

Siden 2015 har alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltatt i prosjektet med nasjonale deleksamener. For økonomistudentene gjennomføres denne testen i emnet årsregnskap. 532 studenter gjennomførte årets deleksamen. 

Store sprik

«Eksamen i årsregnskap er en svært viktig eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli godkjent som registrert revisor. Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016», heter det i en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Snittkarakteren nasjonalt sank fra en svak C til en D. Omregnet til en poengskala fra A (fem poeng) til F (stryk, null poeng), sank landssnittet fra 2,5 i fjor til 2 poeng i år. Dette tilsvarer en nedgang fra en (svak) C i fjor til en D i år.

Det er stort sprik i resultatene på de ulike studiestedene. NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus scorer best i år, med henholdsvis 3,1 og 3 poeng i gjennomsnitt. Universitetet i Agder scorer dårligst med 1,5 poeng, og BI og Høgskolen i Østfold har et snitt på 1,7.

Økonomistudentenes resultater er svakere enn i fjor ved alle høyskoler og universiteter i landet bortsett fra Universitetet i Tromsø.

Skal undersøke nedgangen

Nasjonal deleksamen er et pilotprosjekt i høyere utdannelse som skal gi myndighetene informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi muligheter til å sammenligne institusjoner. Prosjektet gjennomføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

– Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding og opplyser om at en fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.

Talent Eksamen Student Studenter Utdannelse
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.