– Vi kan bare glemme å drive videre uten taxfree. Da vil vi måtte legge ned.

Det sier Pål Tandberg (56), direktør på Rygge i Østfold, flyplassen med Orkla og Olav Thon som største eiere (40 prosent hver). Saken er aktualisert fordi et utvalg i Arbeiderpartiet gjennom dokumentet «En helsepolitikk for vår tid» foreslår en avvikling på sikt.

– For Østfold vil det bli dramatisk. Rygge var et arbeidsmarkedstiltak fra Orkla og Thons side for å skape nye arbeidsplasser her etter nedbemanningen hos Borregaard og Denofa. Og vi har klart å etablere 400 arbeidsplasser her. Vi er mosseregionens største private arbeidsgiver, sier Tandberg.

150 millioner

Halvparten av Rygges inntekter kommer fra taxfreesalget – tilsvarende omtrent 150 millioner kroner.

– Likevel går vi bare såvidt i pluss. Det sier noe om konsekvensene ved et taxfreebortfall. Blir det løsningen, sier man i praksis at man ikke ønsker en flyplass i Østfold, sier Tandberg.

Et alternativ som både har støtte i KrF, Venstre, Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet – og dermed vil kunne få flertall på Stortinget – er at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol på flyplassene.

– Jeg tror det er helt urealistisk å tenke seg at Vinmonopolet vil være istand til å betale 50 prosent av omsetningen i husleie slik dagens operatør gjør. Dessuten omfatter dagens taxfreebutikk langt mer enn alkohol. Vinmonopolet vil bare kunne ta over en del av sortimentet. Da måtte man etablere to taxfreebutikker, men publikum er ikke interessert i å stå i to køer ved ankomst, sier Tandberg.

– For oss er det ikke ønskelig å få inn en ny monopolist. Og jeg ser det som helt urealistisk at vi som privat flyplass vil kunne få kompensert inntektsbortfallet fra staten.

Feilgrep

Gisle Skansen (54) er direktør ved Sandefjord lufthavn Torp, der Vestfold fylkeskommune (43 prosent) og Sandefjord kommune (36 prosent) er største eiere.

– Vi vil miste rundt 100 millioner kroner i inntekter dersom taxfree forsvinner. Det utgjør en tredel av våre inntekter. Da blir det svært vanskelig, for ikke å si umulig, å drive butikken videre, sier han.

–Men det er gruelig viktig å få frem at av de 100 millionene utgjør alkohol bare vel 30 prosent. Man trår dermed veldig galt om man fjerner taxfree som et alkoholpolitisk virkemiddel. Man får jo ikke gjort noe med fergene eller grensehandelen ellers. Så man fjerner ikke alkoholkonsumet, men flytter bare arbeidsplasser og omsetning til utenlandske flyplasser. Forbruket vil bli det samme. Alkoholpolitisk er dette et stort feilgrep. Og så vil drivstofforbruket øke ved at passasjerene kommer drassende med bæreposer fulle med flasker kjøpt i utlandet, sier Skansen, som i likhet med Tandberg er skeptisk til å la Vinmonopolet overta.

– Jeg har ikke noe imot at det blir utredet, men en slik løsning er betinget av at det ikke går ut over vårt inntektsbilde. Kan Vinmonopolet drive dette like bra som dagens leverandører og betale en husleie på oppimot 50 prosent av omsetningen, ja da er det hjertelig velkommen til å komme med anbud, sier Skansen.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.