Arbeiderpartiet skal vedta en ny helsepolitisk plattform på landsmøtet kommende helg. Et eget partiutvalg har lagt frem dokumentet «En helsepolitikk for vår tid», der det blant annet foreslås at taxfreeordningen avvikles på sikt.

Forslaget utløser storm i Aps partilag landet rundt. Dagens Næringsliv var mandag i kontakt med 11 fylkeslag.

Syv av disse går imot anbefalingen fra utvalget som er ledet av stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap).

– Vi har hatt kontakt med Aust-Agder og Vestfold om et forslag. Vi er ikke enige i at taxfreesalget ved flyplassene skal legges ned, sier fylkesleder Bjørn Egeli i Vest-Agder.

Fylkene mener nedlegging vil innebære en kraftig trussel for Avinors inntekter og for driften ved Torp og Kjevik flyplasser.

Egeli innrømmer likevel at taxfreesalg er et dilemma for fylkespartiene:

– Vi har jo en alkoholpolitikk. Men denne gangen legger vi vekt på samferdsel, sier han.

Flyplasser og smugling

– Vi kan ikke bare avvikle dette over natten. Det vil blant annet få konsekvenser for småflyplassene, men vi er for at Vinmonopolet snarest overtar taxfreesalget fordi det blir helt feil at en privat aktør driver denne virksomheten, sier Aust-Agders Jørn Rolf Næss.

De tre nordligste fylkene og Nord-Trøndelag er også imot.

– Vi har hatt en drøfting av taxfreesaken. Vår stortingsrepresentant og samferdselspolitiker Kjell-Idar Juvik har rykket ut med motstanden. Dette er Nordland Aps linje, sier fylkesleder Bjørnar Selnes Skjæran.

– Nedlegging av taxfreesalget får neppe støtte fra Troms, sier fylkesleder-kollega Cecilie Myrseth.

– Vi synes taxfreeordningen er verd vår støtte. Samferdselsinntektene er en viktig sak. Dessuten opprettholder ordningen salg i noenlunde ordnede former. Alternativet er at folk drar med varene fra utlandet og kanskje smugler mer, sier fylkesleder Bjørn Engen i Nord-Trøndelag.

– Jeg tror det er litt delt rundt­omkring, men skulle jeg tippe, så tror jeg ikke Finnmark vil gå inn for å avvikle ordningen, sier fylkesleder i Finnmark Ingalill Olsen.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tror mange opplever dette som et gode. Og så tror jeg motstanden særlig handler om utvidelsen på Gardermoen, og at det er et utenlandsk selskap som tjener så mye penger. Så vi mener Vinmonopolet bør overta når avtalen med det utenlandske selskapet går ut.

– Vi er i alle fall ikke noen prinsipiell motstandere av taxfree, men snarere av måten det drives på, sier Olsen.

Men oppfordringen fra helsepolitisk utvalg er klar:

«Taxfreeordningen har fått et omfang som utfordrer norsk alkoholpolitikk. Både klimahensyn og helsehensyn tilsier en nedskalering av taxfreesalget. Arbeider­partiet bør ha som mål å avvikle ordningen. Inntil dette er mulig mener vi Vinmonopolet må ta over driften, at kvoten for alkohol reduseres, at taxfreeområdene på flyplassene nedtones og nedskaleres slik at de ikke er en «naturlig del» av passasjerenes ferd gjennom flyplassen, og at markedsføringen minimeres», heter det i dokumentet.

Utvalgsleder og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen presiserer at det vil ta tid å nå målene:

– Såvidt jeg vet er det ingen i partiet som går inn for å avvikle privatrettslige avtaler, sier han.

Den store taxfreeaktøren Travel Retail Norge AS inngikk i 2012 avtale med Avinor om å drive flyplassalget til og med 2021. Det er først etter dette Micaelsen ser for seg store endringer. En snuoperasjon med reversering av de stadig utvidede alkoholkvotene kan imidlertid være aktuelt før.

Kompromiss og tvil

Enkelte Ap-lokallag har spilt inn egne forslag til det kommende landsmøtet. Nord-Fron vil at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget på ferger og flyplasser. Oppland Ap støtter dette – og legger til at salget primært bør avvikles. Stavanger Ap vil i et eget forslag sikre Vinmonopolets regulatorrolle og likeens la polet overta taxfreesalget.

– Jeg tror landsmøtets redaksjonskomité vil arbeide for å få til et kompromissforslag, selv om det også er kommet signaler om sterk motstand mot endring, sier fylkesleder Arne-Kristian Mohn i Rogaland. Han mener det må letes etter en avveining mellom alkohol – og helsepolitikk og inntektene til samferdsel.

Trøstesjokolade

Oppland-leder Frode Jahren venter også et kompromissforslag. En rekke fylker har enten ikke drøftet taxfreesaken eller avtalt å gå nærmere gjennom den i møter i fylkesdelegasjonene på selve landsmøtet. Oslo-leder Jan Bøhler og Eva Kristin Hansen i Sør-Trøndelag vil gjøre det slik. Fylkesleder Terje Lien Aasland i Telemark Ap tror løsningen blir at hele saken utsettes frem til arbeidet med nytt partiprogram for årene 2017–21.

Det er i hovedsak alkoholsalget, i mindre grad avgiftsfri tobakksomsetning, Aps helsepolitikere nå arbeider for å komme til livs.

– Men den siste faller jo uansett. Og nei, ingen har snakket om parfymeartikler, kosmetikk og sjokolade. Mascarasalget er ikke truet, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.