Sesongen for rapportering av årsresultater nærmer seg, noe som for mange selskaper vil bety store kursutslag. Det er imidlertid svært vanskelig å forutse om aksjene vil reagere opp eller ned på resultatene.

Det som imidlertid er sikkert, er at selskapene ofte får ekstra oppmerksomhet i forkant av rapporteringen, og da spesielt av analytikere og meglerhus med positive analyser. Hvis også de tekniske analysene indikerer at optimismen hos investorene er økende, kan dette medføre en kursoppgang før resultatslippet.