Oslo Børs har gått helt sidelengs det siste året, og de stadige renteøkningene ser foreløpig ut til å ha liten betydning for børskursene. Men det er for børsen som helhet. Ser vi på enkeltaksjene, viser mange svakhetstegn. På kort sikt er det nå nesten dobbelt så mange aksjer som er teknisk negative, som er positive ifølge Investtechs algoritmer.