Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt opp gjennom motstanden ved 1220 poeng og ligger i en stigende trend. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Det ligger dog sterk motstand rundt all-time-high ved 1287 poeng.

Hausseindeksene, som måler forholdet mellom antall kjøps- og salgssignaler blant selskapene på børsen, kan sies å representere graden av optimisme i markedet.