Asbjørn Taugbøl
Asbjørn Taugbøl

Hovedindeksen på Oslo Børs steg hele 23 prosent i 2021. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at markedet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende.