Hovedindeksen på Oslo Børs har gått tilnærmet sidelengs siden høsten 2021. Det ligger støtte ved 1154 poeng, og motstand rundt all-time high ved 1287 poeng. Oslo Børs anses samlet sett nøytral på 1–6 måneders sikt.

På en nøytral børs kan man likevel finne positive aksjer som kan være gode kandidater for en portefølje.