Asbjørn Taugbøl
Asbjørn Taugbøl

Sommerferien nærmer seg, og mange ønsker kanskje å ta fri fra den daglige overvåkingen av egne aksjeinvesteringer. Da kan det være aktuelt å redusere risikoen ved å for eksempel ta ut aksjer med store kurssvingninger fra porteføljen.