Det ligger støtte ved 1140 poeng og motstand ved all-time high på 1287. Et langsiktig kjøpssignal vil utløses hvis indeksen bryter opp gjennom 1284-1287 poeng, mens det er et negativt signal om den skulle falle under 1140-nivået. Oslo Børs anses nå samlet sett nøytral.