Kjøpssignaler etter resultatfremleggelse

Hvis det er stort avvik mellom forventet og faktisk resultat, kan det gi store kursutslag på rapporteringsdagen. Dette kan skje ganske ofte, og det er derfor økt risiko å sitte på en aksje resultatdagen.

Publisert: Oppdatert:

Vi er inne i en periode med resultatfremleggelser, som kan gi store kursutslag på børsen.
Vi er inne i en periode med resultatfremleggelser, som kan gi store kursutslag på børsen. (Foto: Fartein Rudjord)