Hovedindeksen på Oslo Børs utvikler seg mellom bunnivåer ned mot 1150 poeng og toppnivåer opp mot 1287 poeng. Den sidelengse utviklingen har foregått over mer enn et år, og investorene har gjentatte ganger sett at børsen har vært billig i overkant av 1150, og at den har vært dyr i underkant av 1287.