Hovedindeksen går sidelengs i en rektangelformasjon med støtte ved 848 poeng og motstand ved 890 poeng. Det ligger kortsiktig støtte ved 852 poeng. Brudd på dette nivået eller helst også støtten i rektangelet, vil være et salgssignal. Indeksen har motstand ved 866 poeng. Et brudd opp gjennom dette nivået vil være et positivt signal. Både den kortsiktige og langsiktige hausseindeksen ligger på 48 poeng. Dette indikerer at det er omtrent like mange pessimister som optimister blant investorene på børsen.