De 142 mest handlene aksjene på Oslo Børs har i gjennomsnitt steget cirka 13 prosent det siste året. Dette er aksjer med en daglig omsetning på rundt fem millioner kroner eller mer. De litt mindre aksjene, med omsetning mellom cirka en halv og fem millioner kroner per dag i gjennomsnitt, har falt med cirka fem prosent i samme periode.