Flere hundre selskaper vil i løpet av en drøy måned offentliggjøre de økonomiske resultatene for kvartalet, og ofte også si noe om ordresituasjonen og utsiktene fremover. Tradisjonelt har tredje kvartal vært høysesong for resultatvarsler; det er nå selskapene må si fra dersom de ser at de ikke klarer å innfri målsettinger for året som de tidligere har kommunisert.