Svake konsumaksjer

Renteøkninger og stigende priser kan dempe forbruket, noe som kan få konsekvenser for konsumaksjene.

Publisert: Oppdatert:

Kid ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt.
Kid ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. (Foto: Fartein Rudjord)