Oslo Børs er negativ. Det er ifølge Investtechs likeveide indeks for Oslo Børs, der de 205 største aksjene teller like mye. Samtidig er Oslo Børs positiv ifølge børsens hovedindeks, der selskapene vektes etter størrelse. I den likeveide indeksen teller alle aksjene cirka 0,5 prosent hver, mens for eksempel Equinor teller 20 prosent og DNB 11 prosent i hovedindeksen.