Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Teknologi

- Vi må betale for å rette feil. Jo flere feil vi finner jo mer koster det oss

Rapporten om Altinn sier mye om hvordan det kunne gå galt - og litt om hvem som betaler.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Altinn og deres leverandører leter nå desperat etter årsakene til at tirsdagens utlevering av selvangivelsen ble en skandale, og tjenesten måtte stenges.

En del av svarene har de på mange måter allerede fått.

I går ble endelig rapporten om Altinn fra Det Norske Veritas offentligjort. DNV fikk oppgaven med å finne feil og muligheter i Altinn-plattformen etter problemene med selvangivelsen i fjor, og rapporten kan gi gode hint om hvorfor det kunne gå galt.

Altinn sviktet totalt i fjor, og ville gjort det igjen i år hvis ikke mange brukere var blitt avvist før de kom inn. Den største skandalen i år var imidlertid at løsningen på tirsdag kveld ga uvedkommende tilgang til en fremmed persons skatteopplysninger. Da ble den stengt ned.

Manglende grunnarbeid
Noen av problemene ser ut til å løpe helt tilbake til starten av prosjektet, til avtalen om hva systemet faktisk skal gjøre. For det første pekes det på at man har fokusert mye på funksjonalitet, men vært lite spesifikke når det gjelder krav til ytelsen. Dessuten er ikke kravene prioritert og utformet godt nok. DNV mener Accenture også burde gjort mer for å avklare dette. Resultatet har vært et stort forventningsgap mellom kjøper og leverandør.

- Vi må betale for å rette feil. Jo flere feil vi finner jo mer koster det oss, er en av uttalelsene som har kommet frem i intervjuene i rapporten.

Det og liknende utsagn forteller kanskje en del om det hverken Accenture eller Brønnøysundregistrene vil snakke om - nemlig hvem som tar regningen for å rette opp feilene.

Hastverk er...
DNV mener videre at leveringstid og pris har blitt prioritert foran feilretting og kvalitet.

Rapporten er laget før løsningen slapp ut personopplysninger til feil personer, men kan likevel belyse hvordan dette kunne skje. DNV påpeker at det alltid vil være risiko knyttet til store komplekse systemer, men at risikoen for feil her er større enn den burde vært. På et par linjer nevner de forhold som kan ha medvirket til både kapasitetsproblemene og personvernfeilen som oppsto tirsdag:  • Det er ikke lagt tilstrekkelig fokus på test gjennom prosjektet og stor sannsynlighet for at feil ennå ikke er avdekket
  • Det er indikasjoner på redusert tigjengelighet, ytelse og at det er flaskehalser i løsningen.

Kontraktsforhold skal også ha medvirket til at man gikk videre med løsninger som ikke var ytelsestestet. Kontrakten mellom Accenture og Brønnøysundregistrene ga ikke grunnlag for å kreve utsettelse. Den pekte også på at det var høyt tidspress.

Resultatet er det DNV kaller en ”teknisk gjeld”, ting som må rettes for å gjøre systemet vedlikeholdbart.

Les også: - Vi har gjort det vi kunne ha gjort

Problemer i vente
DNV setter også spørsmålstegn ved om tjenesten er bygget opp på en slik måte at den vil tåle presset i fremtiden. Det kan kreves nytt design for å få dette til.

I dagens løsning pekes det på at delsystemer kan oppskaleres med flere servere, men at disse gjør oppslag i de samme databasene, og at dette kan føre til overbelastning.

DNV påpeker også svakheter i måten Altinn har vært styrt på, som medfører lite oversikt over en kompleks situasjon, og stor fare for prioriteringer som ikke er optimale. Rapportens hovedkonklusjon er at organisasjonens kompetanse og ledelse må styrkes, samt at testregimet må forbedres, og at dette sikres nødvendig finansiering.

Ikke klart for kompleksitet
Et av de sentrale målene med Altinn II-platformen er at denne skal gjøre det enklere for ulike etater og kommuner å lage nye tjenester, bygd på denne fellesplattformen.

Tilbakemeldingene i rapporten tyder på at mange mener dette er omstendelig og byråkratisk, spesielt for mindre skjema. Derfor vegrer flere seg derfor for å starte på tjenesteutviklingen. DNV mener likevel plattformen er egnet for å bygge enkle tjenester, slik som skjemainnlevering, men ikke mer kompliserte tjenester, slik som såkalte samhandligstjenester.

Måten tjenesten er bygd opp på gjør dessuten videreutvikling dyrere enn nødvendig, og det forårsaker treghet under vedlikeholdsarbeid, og kan gjøre det vanskelig å se konsekvensene av endringer på andre deler av systemet.

Om dette er årsaken til problemene får vi kanskje et hint om snart. Brønnøysundregisterene og leverandørene Accenture og Basefarm jobber nå på spreng med å finne årsaken til problemene, mens tjenesten snart har vært stengt i to døgn.

Les hele rapporten her: DNV - Vurdering av Altinn II-plattformen

Les også: Flyr inn eksperter fra USA

Finner ikke feilen i Altinn

Kø-kaos for selvangivelsen

Tekno Teknologi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.