Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Analogt og digitalt nesten like dyrt

<p>Dagens analoge nett vil være nesten like dyrt som et nytt digitalt bakkenett, anslår Norkring.</p>
Artikkelen er lagt til i din leseliste.
- Det er i samfunnets interesse å bevege seg fra analogt til digitalt tv-nett i forhold til investeringsbehovet, sier administrerende direktør Nil-Jørgen Felldal i Norkring. <br/>Det betyr at det analoge nettet vil koste nesten like mye i reinvesteringer i løpet av 15 år som det koster å bygge nytt digitalt nett. <p><span class="mellomtittel"> Får støtte fra alle parter</span><br/> Norges televisjon mottar nå støtte fra alle parter i debatten om det digitale bakkesendte tv-nettet. Forrige torsdag arrangerte Famile-,kultur og administrasjonskommiteen og Samferdselskommiteen på Stortinget et bredbåndsseminar. <p>Her fikk Norges televisjon støtte fra flere sentrale aktører, sier fungerende administrerende direktør Jon Grøholt i Norges televisjon. Og nå kommer det som kan være det avgjørende argumentet fra Norkring. <br/>- Hvis det analoge nettet skal fortsette og Norkring skal påta seg nett-operatøransvaret, vil det over en 15-årsperiode være nødvendig med reinvesteringer i størrelsesorden 1 milliard kroner, sier Nils-Jørgen Felldal. Det betyr at reinvesteringskostnadene blir nesten like høye som investeringskostnadene for det digitale bakkenett, anslått til 1,5 milliarder kroner. <p>Det bør legges til at i Felldals regnestykke inngår analog distribusjon av NRK1, NRK2, TV2 og kommersiell LokalTV. <p><p><span class="mellomtittel">Artikkelen kommer fra Ukeavisen Telecom nr 5 2003</span><br/>