Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Elin Høyland
Elin Høyland les mer

no_topic

- Kaster bort 300 helsemillioner

Sårt tiltrengte helsekroner brukes på cd-brenning og taxi - selv om nettløsningene står klare.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

40 år etter at universiteter begynte å sende hverandre informasjon digitalt, klarer norske sykehus fremdeles ikke å utveksle røntgenbilder og helseopplysninger over nett.

De mangler de tekniske løsningene og har heller ikke lov til å gjøre det.

Les: Nektes internett - må ta taxi

Gammeldags lovverk gir helseproblemer

- Det sjokkerer meg at sykehusene ikke klarer å sende informasjon elektronisk til og fra hverandre, sier markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen

Han mener det er merkelig at sykehusene ligger så langt etter resten av samfunnet i forhold til digitale tjenester.

- Jeg kan ta opp mobilen min og godkjenne og sende selvangivelsen min på få minutter. Gjennom Altinn sendes momsoppgaver over nettet. Hver enkelt av oss kan sende tusenvis av kroner over nettet, men å sende pasientdata fungerer ikke, sier han oppgitt.

Har en løsning
Valdemanis sier det finnes et utall gode løsninger, og skjønner ikke at helsevesenet ikke gjør noe med dette.

HP er en av dem som mener å ha løsningen klar. Med systemet Medical Archiving Solutions, mener de å kunne spare det norske helsevesenet for flerfoldige millioner kroner.

- Det er kjent at det brukes enormt mye penger på å sende bilder med taxi fordi alle røntgenmiljøene i Norge er isolert. Det finnes ingen miljøer som håndterer dette fullt ut elektronisk. Noen kan sende PACS-informasjon, men det innbefatter ikke felles arkivløsning som kan benyttes av andre sykehus, sier Kjetil Johnsen. Han er forretningsrådgiver i it-giganten HP og jobber mot helsesektoren.

Pacs er et arkiverings- og kommunikasjonssystem for bilder:

Ifølge Johnsen bruker Helse-Sørøst anslagsvis 100 millioner i året på å brenne CD-er, til regranskning fordi bilder mangler og sendingen av bilder manuelt. På landsbasis koster manglende samhandling mellom 200 til 300 millioner kroner, ifølge tall utarbeidet av de private røntgeninstitusjonenes fellesorganisasjon (RIFO).

- Vi har en løsning som kan spare inn dette bare på ett år, sier Johnsen.

Fra Gjøvik til Ullevål på flekken
Sammen med applikasjonsleveradøren DerJeanette muliggjør HP-systemet elektronisk samhandling slik at for eksempel Gjøvik sykehus får muligheten til å sende røntgenbilder elektronisk til Ullevål sykehus. Systemet som allerede er etablert på sykehus i Canada og London, skal gjøre det mulig for alle landets sykehus å utveksle bilder.

Erf#229ene med bruken av løsningen skal være gode, ifølge Johnsen.

- Canada har et ganske likt helsesystem til Norge og der har det vært veldig vellykket. Dette er også et sikkerhetsmessig vanntett system, sier han.

Vaktbikkjer på banen
Edgar Valdmanis i Dataforeningen bekymrer seg ikke over manglende sikkerhet og mener kritiske røster som påpeker sikkerhetshull bør delta i utviklingen av systemer for helsevesenet.

- I Norge har vi supre teknologimiljøer og supre vaktbikkjer. De bør i fellesskap utvikle og kvalitetssikre løsninger som gjør det bedre for dem som overføres fra et sykehus til et annet. Det viktigste er at du og jeg overlever, sier han.

Sliter med å få gehør
HP har presentert løsningen for Helse-Sørøst og Johnsen er overbevist om at det vil spare helse-Norge for mye.

- Vi sitter med en løsning vi vet kan gi enorme økonomiske gevinster innen helsesektoren. Litt av problemet er at vi sliter med å få de rette beslutningstakerne til å ta det i bruk. Det tar enormt lang tid og i mellomtiden forblir kostnadene unødvendig høye mens kvaliteten på helsetjenesten ikke forbedres, sier Johnsen.

Konger på hver sin haug
Det er flere som har merket seg dårlige innkjøpsrutiner på sykehusene.

- Sykehusene har ikke evnet å se at man bør ha standarder som gjør det mulig å snakke med andre sykehus. Alle tenker på seg og sitt, sier direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Før de tar i bruk standardiserte løsninger, får ikke helsevesenet ryddet opp i problemene de i dag har med å sende viktig informasjon, ifølge Syversen.

- Til nå har sykehusene brukt enormt mye penger på hver sine systemer. Man kan lure på hva de har fått igjen for det, sier han og fortsetter:

- Til syvende og sist kan teknologien være med å redde liv, da er det på tide at man diskuterer ikt-utviklingen som det det er; et spørsmål om liv og død.

Én milliard bilder
I Norge foretas det omtrent fire millioner røntgenundersøkelser hvert år. Resultatet av dette er rundt én milliard bilder.

Roald Bergstrøm er seniorrådgiver ved Kompetansesenter for IKT i helse og sosialsektoren (KITH), og har jobbet med innføring av digitalt røntgen på nasjonalt nivå i en årrekke. Han er frustrert over at ingen stiller krav om at et overordnet system på nasjonalt nivå.

- Selv om HP lager en løsning for HelseSørØst vil den ikke uten videre fungere sammen med de andre helseforetakene. Det må en overordnet løsning til. Vi må ha et system som kan knytte bildene til den riktige diagnosen. Det er ikke bare å sende bilder på e-post som mange tror. Volumet er for stort, sier han.

Hansens prioriteringer
Fredrik Syversen minner om at Bjarne Håkon Hansens uttalte prioritet som helseminister er samhandling.

- Første bud i dette arbeidet er å ha systemer som snakker sammen. Problemene med dagens utveksling av informasjon er et eksempel på at det er en lang vei å gå, og at man må tenke sentralt og standardarisert, sier han.

Han viser igjen til svikt i innkjøpsleddene.

- Vi må ha mer kompetanse på innkjøp, og vi må ha sterkere styring sentralt hvis vi skal oppnå bedre samhandling. Det er kanskje politisk ukorrekt, men hvem har sagt at medisin alltid skal smake godt?