I et marked der den største aktøren er det internasjonale selskapet IBM, velger de to største norske aktørene å gå sammen for å møte krigen.

Og det er ikke noe lite marked de skal krige om; i henhold til sist IDC-rapport er it-tjenestemarkedet i Norden på hele 130 milliarder norske kroner.

Likeverdige partnere
Både EDB Business Partner og Ergo Group er svært tydelige på at fusjonen skal være en fusjon mellom to likeverdige parter. Det ble illustrert ved at begge selskapenes konsernsjefer og styreledere fikk ansvar for å holde hver sin del av presentasjonen.

Dagens toppleder i Postens heleide datterselskap Ergo Group, Terje Mjøs, er utpekt som mannen som skal lede selskapet videre. Han gikk rett til konklusjonen:

- Big is beautiful.

- Dette er to selskaper med veldig komplementære egenskaper. Bank og finans står sterkt hos EDB, mens Ergo Group kommer inn med blant annet et sterkt fokus på små- og mellomstore bedrifter, fortsatte han.

Synergieffekter = nedbemanning
De to selskapene har beregnet at de årlige synergieffektene av fusjonen vil bli mellom 250 til 350 millioner kroner, som man venter å nå i løpet av 18 måneder. To tredeler av dette skal å tas ut på bemanningssiden. Man kutter ned på antall innleide konsultenter og regner med det at naturlig avgang også vil ta unna noen av kuttene.

Likevel kommer man ikke utenom nedbemanning. Totalt er det ventet at fler enn 200 personer vil miste jobben i kjølvannet av sammenslåingen.

Les også: Mange må gå fra EDB ErgoGroup

- Det er aldri hyggelig å gå til det skrittet, sier Mjøs til Dagensit.no i etterkant av presentasjonen. Han presiserer at veksten innenfor driftsvirksomhetene ikke er god nok til å ta unna den effektiviseringen man oppnår.

Skylder på finanskrisen
- Finanskrisen har medført at det vært noe tyngre i markedet. Det har ikke vært så mange caser i år og i en nedgangskonjunktur blir alle opptatt av kostnadssiden, utdyper den fremtidige toppsjefen.

Fusjonen kan først bli en realitet hvis Konkurransetilsynet gir sin tilslutning til planene. Enkelte kritiske røster har pekt på at EDB Ergogroup vil få en for stor markedsandel innenfor it-drift i Norge.

- Vi har gjort noen juridiske vurderinger og venter at myndighetene vil se på dette som et nordisk marked med internajonale aktører. Nå skal man ikke forskuttere noe, men vi tror ikke det blir noe problemer med det, sa Mjøs på presentasjonen

Hemmelig forlovet
Siden forrige mandag har markedet ventet på at EDB og Ergo Group skulle komme med nyheter. Da avslørte Finansavisen at de to selskapene var i fusjonssamtaler.

Etter tre måneder med samtaler, ble partene ferdige med samtalene søndag kveld. Ergo Groups styreleder Dag Mejdell medgir at bytteforholdet mellom partene var temaet som skapte mest friksjon under samtalene. Det har endt opp med at EDBs aksjonærer beholder 53 prosent av aksjene, mens Posten får utstedt drøye 81 millioner aksjer i EDB Holding, noe som tilsvarer de øvrige 47 prosentene.

- Alt som leder opp til bytteforholdet er vanskelige temaer. Men det har vært en god stemning, selv om det har vært dyp uenighet på noen områder, sier Ergo Groups styreleder Dag Mejdell og legger til at den oppsatte tidsplanen holdt.

- Vi ble ikke forhastet av oppslaget i Finansavisen. Målet var i bli ferdig denne helgen men lekkasjen gjorde at vi fikk nok en grunn til å komme i mål. Det er aldri gunstig at slike prosesser trekker ut, sier Ergo Groups styreleder Dag Mejdell.

Når det nye selskapet blir etablert er EDB Business Partners styreleder, Arve Johansen, foreslått som styreleder for det sammenslåtte selskapet.

Ingen automatikk
At Terje Mjøs ble valgt som fremtidig konsernsjef, var ikke selvsagt. Mejdell avviser at det faktum at Haugeruds kun er konstituert konsernsjef i EDB Business Partner, ble utslagsgivende.

- Vi har gjort en reell vurdering av kandiatene, sier han. Spørsmål om hvorvidt eksterne kandidater har blitt vurdert, eller om man har søkt hjelp hos hodejegere, vil Mejdell ikke svare på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.