Første nestleder i justiskomiteen Jenny Klinge (Sp) støtter komitéleder Lene Vågslids etterlysning av en tydeligere plan fra regjeringen.

– Jeg støtter kravet om en plan, men vil samtidig understreke at situasjonen nå er så prekær at det trengs tiltak raskt. Vi kan ikke vente på en plan før det blir gjort grep. Regjeringen har ansvaret, og må vise at de tar dette på alvor, sier Klinge.

Andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H) deler bekymringen.

Andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H) deler bekymringen.
Andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H) deler bekymringen. (Foto: Per Thrana)

– Underdekningen er bekymringsfull. Det er nå et større behov for kryptologer enn utdannede kryptologer, sier Frølich. Han støtter kunnskapsministerens syn om at utdannelsesinstitusjonene må ta et større ansvar.

– Jeg er blant dem som mener dette er noe universitetene bør ta på alvor, være fremoverlent og imøtekomme behovet for kryptologer. Jeg vil sende et politisk signal til universitets- og høyskolemiljøene i Bergen, Trondheim, Oslo og Gjøvik om å ta utfordringen, sier Frølich. Han er imidlertid ikke enig i kritikken fra Vågslid.

– Det er veldig billig og enkel opposisjonsretorikk. Denne regjeringen er uten sidestykke den som har bevilget mest til utdannelse og forskning, sier han. Emilie Enger Mehl (Sp) i samme komité mener det haster å komme i gang.

– Regjeringen må ta grep umiddelbart for å sikre at vi får utdannet den kompetansen vi mangler. Det er nå ingen med doktorgrad som kan sikkerhetsklareres i Norge. Dette er et problem som har oppstått over tid og som ikke lar seg løse over natten, men det er viktig å iverksette tiltak umiddelbart så det blir løst så fort som mulig, sier Mehl.

– Dette er en enorm trussel for samfunnssikkerheten både nå og på sikt, i et samfunn som blir mer og mer teknologisert i alle sektorer. Jeg kan nevne eksempler som forsvaret, beredskap, helseopplysninger, alt vi driver med på Stortinget og det privatpersoner gjør på internett, sier Mehl.

– Vi er avhengig av kryptologer for å sikre oss mot spionasje, terror og mot at informasjon kommer på avveier og kan bli misbrukt.

– Vi som sitter med det politiske ansvaret for sikkerheten i Norge bør være veldig bekymret for dette, sier Mehl, som sier hun støtter Vågslids oppfordring.

– Jeg vil legge vekt på at man har dårlig tid. Utviklingen innen krypteringsområdet og datasikkerhet gjør at de løsningene som er sikre i dag kan bli usikre veldig fort. Vi har ikke tid til å ha en utredning over flere år som så skal munne ut i en plan. Det må handles nå, sier hun.(Vilkår)