Værmeldingstjenesten Yr baserer i dag sine lokale værvarsler på data fra offentlige værstasjoner som kombineres med ulike datamodeller som skal forutsi hvordan målingene slår ut på ulike lokasjoner.

Ulempen med dagens tjeneste er at presisjonen blir lavere jo lenger unna en værstasjon man er. Derfor åpner Yr fra i dag for å motta data også fra private værstasjoner i hele Norden for å øke presisjonen på steder langt fra nærmeste offentlige værstasjon.

Samtidig økes antallet målinger fra hver sjette time til hver time. Meteorologisk institutt (MET) håper å halvere antallet store feil i temperaturvarslingen på denne måten.

Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt.
Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt. (Foto: Kamilla Pedersen)

– Disse resultatene er svært oppmuntrende, og viser den ekstraverdien det gir å ha et tettere observasjonsnettverk. Dette er bare starten på en utvikling som kan revolusjonere værvarslingen, sier Jørn Kristiansen, direktør for Senter for utvikling av varslingstjenesten ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Nye værstasjoner

Foreløpig er det bare én type privat værstasjon som kan levere data til Yr. Den heter «Personal Weather Station» og leveres av Netatmo. Denne værstasjonen har en funksjon som lar brukerne laste opp data fra sin værstasjon til Netatmos eget værkart. Det er data fra denne tjenesten Yr nå inkluderer i sine værvarsel.

I tillegg har Yr innledet et samarbeid med Bergen kommune og Universitetet i Bergen. Der er det montert lokale værstasjoner på en rekke skoler i Bergen-regionen som brukes i undervisningen. Også disse værstasjonene skal rapportere til Yr.

Andre datakilder Yr vil bruke er målinger fra Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bane Nor og Norsk institutt for bioøkonomi.

For å kvalitetssikre målingene fra de ulike kildene har MET utviklet en egen kvalitetskontroll som kjøres hver time for å luke ut «falske» varsel.

– En værstasjon i en hage kan være inkludert i værvarselet om morgenen, men tas ut om ettermiddagen om den står i solen, forklarer Kristiansen.

Lokale værvarsel i Norden har hittil vært inndelt i celler på 2,5 kilometer. Med det nye varslingssystemet reduseres størrelsen på cellene til én kilometer, sier MET.(Vilkår)