Internett er på mange måter et dyr som er vanskelig å temme. Det vises ikke minst av alle piratkopieringssakene og nettbruk ved protestaksjoner i land som Iran.

Det forhindrer ikke at maktposisjoner finnes, og en svært sentral funksjon fylles av organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN forvalter blant annet Internetts kritiske ressurser, domenenavn og IP-adresser.

– Spørsmålet er om ICANN, som reguleres av lovverket i California i USA, er rette organisasjon – i hvert fall i dagens form – til å garantere for at Internett styres på beste måte for alle borgere i verden, skriver direktør i Post- og Teletilsynet Willy Jensen i en ny rapport fra Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Mer demoktratisk styring
Han mener maktballansen på nettet er skjev og at for lite har skjedd siden verdens myndigheter i 2005 ble enige om "Tunisagendaen" på en stor FN-konferanse om informasjonssamfunnet.

Myndighetene må få sterkere innflytelse for å sikre en demokratisk styring av Internett, som er den viktigste globale infrastrukturen for positiv utvikling, mener Jensen.

– Tilgang eller ikke tilgang til denne viktige arenaen er et av de viktigste spørsmålene for demokratisk utvikling på verdensbasis i dag. Da må vi ha høye ambisjoner, særlig på vegne av alle dem som fremdeles ikke har tilgang til Internett, sier direktør Willy Jensen, som var norsk representant under Tuniskonferansen i 2005.

Går for sakte
Tunisagendaen hadde noen få hovedpunkter, deriblant arbeid for at de store delene av verdens befolkning som ikke har tilgang til nettet, blir tatt hensyn til og inkludert på denne viktige arenaen.

I tillegg bør alle land, og ikke bare de største vestlige, ha lik innflytelse på hvordan Internett skal utvikle seg, skriver Jensen. Agendaen omhandler også tiltak for at Internett skal være en arena for lovlig bruk av informasjon og kommunikasjon. I tillegg til at infrastrukturen skal sikres, må det også sikres trygg bruk for barn og unge, beskyttelse mot spam og svindel og andre tiltak rettet mot sikring av innhold.

– Det går for sakte å få til transparens og ansvarlighet i denne organisasjonen, og flere av de prinsipper verden var enige om i 2005, er ikke tilstrekkelig adoptert av ICANN, sier Jensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.