Det nylig fusjonerte rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics har lange røtter i shipping, og er etter sammenslåingen av Wilh. Wilhelmsen og Wallenius Lines i fjor blitt et av verdens største bilskipsrederier.

Med over 127 skip og 1300 avganger per år frakter rederiet biler og maskineri verden rundt.

– I shipping har vi en industristandard, det er bare det at den er 150 år gammel, så det er om å gjøre å komme opp på det neste nivået med tanke på hvordan man sikrer hvordan man har digital informasjonsflyt i logistikkjedene, sier Wallenius Wilhelmsens digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa.

– Ingen store revolusjoner

Shipping- og logistikkindustrien er blitt trukket frem som en av bransjene der blokkjedeteknologien kan bidra til å effektivisere systemer. Marjamaa har ansvar for digitaliseringsprosessene i Wallenius Wilhelmsen og har de siste par årene undersøkt hvordan rederiet eventuelt kan ta i bruk blokkjedeteknologien.

Se Ari Marjamaa forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert:

– Blokkjeder er en teknologi som mitigerer (avdemper, red.anm.) mangelen på tillit. Det vi ser med henblikk på verdikjeder er at det er mange aktører involvert, og ofte mange aktører som ikke kjenner hverandre eller er interessert i å ha kontakt. Hvis blokkjedeteknologi fungerer, vil mange mellommenn ha en utfordring ved at det kan være nye forretningsmodeller som kommer og tar deres plass i verdikjeden slik man for eksempel ser i finans, sier Marjamaa.

Han sier imidlertid at rederiet fortsatt er avventende til teknologien.

Felles shippingstandard

Marjamaa understreker at han ikke mener at et selskap skal ha hver sin blokkjede for å optimalisere hvert sitt selskap. Han er mer opptatt av å ha en felles standard for shippingindustrien, kall det en slags digital plattform, som gjør at alle selskap kan operere mer effektivt til fordel for kundene.

– Jeg har lenge vært en advokat for at man fra et industriperspektiv er nødt til å snakke sammen om hva som skal løse problemene og hvordan vi skaper en bedre og mer effektiv verdikjede ved bruk av for eksempel blokkjedeteknologi, sier han.

Marjamaa trekker frem de store mengdene dokumentasjon knyttet til shippingvirksomhet som i stor grad fortsatt består av papirer, for eksempel det såkalte «Bill of Lading»-dokumentet.

– Hadde du hatt et digitalt blokkjedebasert Bill of Lading-dokument, så åpner det muligheten for en mye mer effektiv flyt av informasjon og beslutningspunkter gjennom hele verdikjeden, sier han.

– Men må disse ligge på en blokkjede, eller kan de bare digitaliseres?

– Mange av disse problemene kan løses på andre måter, men når du har dette tillitselementet, så representerer blokkjeder en ganske viktig faktor, sier Marjamaa.

– Den gjør at du kan være trygg på at informasjonen du ser er korrekt. Hva er det som faktisk befinner seg inne i en container eller at den du handler med faktisk er den du tror det er, sier han.

Bakt inn i telefonen

Til tross for at det snakkes stadig mer om blokkjedeteknologi, er det ikke dukket opp mange helt åpenbare anvendelser i dag. Marjamaa mener teknologien ennå er på betanivå, i den forstand at det nærmest ikke er noen applikasjoner. Men de kan komme, helt i det stille.

– Min mistanke er at når applikasjoner av blokkjedeteknologi kommer, så kommer de bakt inn i telefonen din eller bakt inn i applikasjonen du bruker. Det er ikke sånn at du logger deg inn på blokkjeden. Det er en del av infrastrukturen du bruker, sier han.

Han peker på at man heller ikke nødvendigvis forstår eller bryr seg om det tekniske bak internett, men man bruker det likevel hver dag. (Vilkår)

Se trailer: «Menn skal ikke gråte»
Intenst kammerspill. En gruppe veteraner søker å komme over traumene etter krigen i Jugoslavia. Ikke alt går helt som planlagt.
02:33
Publisert: