Under debatten i Stortinget etter finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett, ba Jonas Gahr Støre statsminister Erna Solberg om en forklaring rundt mangelen på kryptologer sikkerhetsklareres.

– Jeg er urolig for statsministerens bortforklaring. Hun gjør seg til en problembeskriver fremfor en problemløser. Noe som er et mønster fra Erna Solberg, sa Støre til DN etter debatten i Stortinget. Han varsler at Arbeiderpartiet vil følge opp saken, enten via direkte spørsmål i Stortinget eller gjennom komiteene.

Legger skylden på regjeringen

DN satte i helgen søkelyset på temaet i en større dokumentar om tematikken. Der fremgikk det at antallet kryptologer på høyt nivå er så lavt at det er blitt en alvorlig sikkerhetstrussel for Norge. Statsministerens hemmelige kommunikasjon avhenger av den. Norges viktigste forsvarshemmeligheter beskyttes med den. Og tilgangen til landets kritiske infrastruktur vernes ved hjelp av kryptologi. Mangelen på ekspertisen gjør at Norge snart ikke er i stand til å vokte sine viktigste statshemmeligheter. I Stortinget la Støre deler av skylden for situasjonen på regjeringen.

– Nå i helgen leste vi om situasjonen innenfor den digitale beredskapen. I DN sto det om hvordan Norges evne til å ivareta egen sikkerhet er alvorlig truet av mangel på spisskompetanse innenfor kryptologi. Her har regjeringen år etter år sviktet i å bevilge penger til nye studieplasser innenfor ikt når ser vi konsekvensene. Olav Lysne omtaler mangelen som et kjempeproblem for norsk sikkerhet. Her er resultatene ikke levert, pengene er ikke kommet frem de unge er ikke blitt utdannet. Hva tenker statsministeren gjøre med det, spurte Støre.

«En utfordring i systemet»

Erna Solberg svarte generelt på problemstillingen, ved å henvise til antallet nye ikt-studieplasser i statsbudsjettet.

– I dette statsbudsjettet opprettes det faktisk flere ikt-studieplasser innenfor alle de forskjellige ikt-utdannelsene som et resultat av prioriteringer som er gjort, og det er altså en økning av antallet ikt-plasser, svarte Solberg. Statsminister Erna Solberg skiller mellom antallet ikt-plasser og kunnskapen som kryptologi, som hun betegner som en spisskompetanse.

– Det som er en utfordring i det norske utdannelsessystemet er at selv om det under denne regjeringen har vært økt betydelig innenfor de såkalte postdoc-stillingene som en del av opptrappingen som vi har innenfor langtidsplanen for forskning, så er det en utfordring for nordmenn å gå videre innenfor det høyere utdannelsessystemet og virkelig få spisskompetanse, sa Solberg.

– Når Solberg påpeker at det mangler folk med doktorgrad har hun rett i det, men det er faktisk regjeringens ansvar å komme opp med løsninger og stimulanser til at unge mennesker fortsatt velger denne fagretningen, svarer Støre.

– Når Olav Lysne som har fått stor tillit i å vurdere Norges digitale sikkerhet mener vi står overfor det han kaller et kjempeproblem, så er det faktisk ikke nok at statsministeren sier seg enig. Hun må også ha en plan og en strategi for å gjøre noe med det, sier han.

Ingen nordmenn å velge mellom

Norske sikkerhets- og etterretningstjenestene i Norge har i dag null nordmenn å velge mellom på dette området som kan sikkerhetsklareres, som DN skrev lørdag. Til gjengjeld finnes det mange kandidater fra Russland, Kina og Iran, men de kan ikke sikkerhetsklareres. Statsministeren adresserte mangelen på sikkerhetsklarerbart personell slik:

– Vi ser at mange av dem som søker de jobbene kommer med annenlands-bakgrunn og ikke nødvendigvis kan sikkerhetsklareres for å komme inn i det norske arbeidslivet. Dette er en utfordring som ikke dreier seg ikke om basis antallet arbeidsplasser, men spisskompetansen på topp, sa Solberg. Hun trakk frem en observasjon fra sitt besøk ved CCIS i Gjøvik.

– Da jeg var på besøk i Gjøvik som har fått et flott identitetssystem-arbeid så var det altså ingen som hadde norsk bakgrunn, sa Solberg. Støre løftet begge hendene i været og gikk av talerstolen.

–Vi har hvert år påpekt at det bevilges for lite penger til ikt-studieplasser. Regjeringen er blitt presset til å øke antallet, men så viser det seg i praksis at antallet er blitt mye mindre enn de faktisk vedtok, sier Støre.

– Hvordan ser du på at det er under fem personer som har kompetansen som er nødvendig?

– Det virker nesten ubegripelig at det kan ha kommet dit. Fordi dette er ikke en situasjon som har kommet over natten. Det har kommet over tid, sier Aps leder.

– Det er en regjerings ansvar å sette inn tiltak som gjør at vi har folk og at vi ikke plutselig kommer i en situasjon hvor vi er avhengig av kompetanse utenfra for å løse oppgavene.

DN ba om en kommentar fra politisk ledelse i både Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, men ingen av partene rakk å komme med et svar innen utgaven ble publisert.(Vilkår)

Norske toppledere om seksuell trakassering
DN har spurt norske ledere om hvordan de reagerer på historiene om seksuell trakassering i norsk næringsliv
02:03 Min
Publisert: