Innovasjon Norge har fått et kutt på 100 millioner kroner i årets statsbudsjett. Det får nå konsekvenser for satsing på IKT som prioritert område.

- IKT er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen.

Innovasjon Norge har hittil hatt ni satsingsområder, men kutter nå inn til seks, og det rammer altså IKT.

- Å kutte denne sektoren som satsingsområde, vil være det samme som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjonen for å bruke et språk som de besluttende myndigheter forstår, sier Syversen.

Lang snuprosess
IKT-Norge mener mange ikke har fått med seg at tjenestesektoren nå er like viktig som industri og landbruk.

- Det tar lang tid å snu tankskipet Norge sier Syversen.

Han er skuffet over at Innovasjon Norge nå legger ned sin koordinerende funksjon innen IKT, noe det tok lang tid å få opprettet.

- De som sitter på pengene i form av virkemidler ser ikke den endringen som norsk næringsliv er avhengig av, nemlig effektivisering ved bruk av IKT, dette vekker stor bekyming.

Svært viktig
Så hvorfor nedprioriteres IKT? Innovasjon Norge forsikrer om at de mener IKT er svært viktig for innovasjonen.

- Vi er langt på vei enige i beskrivelsen av IKT som en av de viktigste faktorene for innovasjon, men ofte er det viktigste ikke IKT i seg selv, men det IKT kan utrette når det anvendes i de andre sektorene. Alle er avhengie av IKT, sier Kjetil Bergmann, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge.

Han mener IKT vil være viktig i de andre sektorene de jobber med, særlig knyttet opp mot miljø og helse. Han understreker også at det her er snakk om administrative midler. Pengene til forskning og utvikling videreføres, og disse kan også it-selskaper søke på.

- Risikerer dere ikke at det koker bort i kål når ingen fokuserer på IKT?

- Det er en mulighet for det, men hvis det dukker opp innovative it-prosjekter vil vi fortsatt jobbe med dem i form av rådgiving og finansiering. Vi støtter allerede ikt-relaterte prosjekter i andre sektorer, understreker han.

Slutt på konferanser
Han sier også at lokale kontorer vil fortsette å fokusere på IKT, og tror ikke forskjellen blir så stor.

- En viss forskjell blir det vel, for ellers burde dere gjort dette for lenge siden?

- Det som blir borte er først og fremst sentralt

- Hva har dere gjort sentralt da?

- En overordnet strategisk satsing på dette, samt konferanser, som det nå blir slutt på, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.